Skip to content
Media

Sammandraget av dialogserien ”Livet i Finland under undantagsperioden” ger en överblick av livet i vårt samhälle just nu

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2020 8.12 | Publicerad på svenska 18.6.2020 kl. 14.27
Pressmeddelande
Piirtämistä yhdessä lapset ja aikuinen.

Dialogerna som ordnades under undantagstiden erbjöd en unik utsikt över olika människogruppers liv från början av coronakrisen fram till nu. De gav en ständigt uppdaterad helhetsbild av vårt samhälle under undantagstiden.

Det ordnades sammanlagt hundrasextio olika dialoger under fem dialogdagar från april till början av juni. I dialogerna deltog drygt 1 100 personer från olika åldersgrupper och yrken från Lappland till Nyland, från Egentliga Finland till Norra Karelen. Också människor från andra håll i Europa, Asien och Amerika deltog i diskussionerna. Dialogerna ordnades av ca 80 aktörer från olika delar av samhället: organisationer, kommuner, ministerier, religiösa samfund, företag och enskilda medborgare.

Coronavårens varierande och föränderliga erfarenheter – från hotbilder till hopp

Dialogerna som lyckades över förväntningarna har sammanställts i ett sammandrag som ger en mångdimensionell och specificerad helhetsbild av det rådande läget i vårt samhälle.

Diskussionerna lyfte fram följande teman:

  • Krisen stannade av och förändrade vardagen
  • Frihet och ansvar fick en förändrad betydelse
  • Farhågorna ändrades under undantagstidens lopp
  • Samhället hölls igång, men eftervården av krisen bekymrar
  • Känslan av samhörighet underlättade våren
  • Det digitala språnget var glädjande, men kändes också tröttsamt och väckte oro
  • Man hoppas att krisen leder bestående förändringar
  • Framtiden är förknippad med både hotbilder och hopp

” Dialogerna under undantagsperioden har varit mycket värdefulla för oss vid finansministeriet. Via dem har vi fått viktig information som kan användas bland annat i Covid-19 beredskapsarbetet, i styrningen av förvaltningspolitiken och i den förtroendebedömning som OECD gör om Finland”, säger finansrådet Katju Holkeri från finansministeriet.

Det omfattande sammandraget finns i sin helhet på webbplatsen för Dialog i undantagstillstånd.

Dialogerna under undantagsperioden fortsätter på hösten under rubriken ”Livet efter undantagsförhållandena”. Närmare information publiceras på evenemangssidan i augusti.

Tanken bakom Dialog i undantagstillstånd är att ge medborgare och samfund möjlighet att föra en konstruktiv diskussion och öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under exceptionella omständigheter. DialogiAkatemia, stiftelsen Dialogpaus och finansministeriet samordnar dialogerna, sammanställer och publicerar sammandragen och förmedlar dem till statsförvaltningen och kommunerna.

Sammanfattning av vårens dialoger (på finska)

Sammanfatning av dialog 9.6. (på finska)

Ytterligare information:

Dialogakademin: Janne Kareinen, chef, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi, tfn 0 456 316 516

Stiftelsen Dialogpaus: Laura Arikka, verkställande direktör, laura.arikka(at)eratauko.fi, tfn 044 5792686

Finansministeriet: Katju Holkeri, finansråd, katju.holkeri(at)vm.fi, tfn 0 407 649 880