Skip to content
Media

”Uusi normaali” puhutti 12.5. järjestetyissä Poikkeusajan dialogeissa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2020 13.19
Uutinen
Ihmisiä pöydän ääressä, ylhäältä kuvattuna.

Poikkeusajan dialogit tarjoavat ainutlaatuisen kuvan eri ihmisryhmien elämästä poikkeusaikana. Keskusteluja on järjestämässä monipuolinen joukko julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä myös yksittäisiä kansalaisia. Tähän mennessä runsaassa 100:ssa dialogissa on ollut yhteensä yli 800 osallistujaa. Keskusteluihin on tultu mukaan ympäri Suomen: Lapista Uudellemaalle, Varsinais-Suomesta Pohjois-Karjalaan. Lisäksi dialogeissa on ollut osallistujia muista maista niin Euroopasta kuin sen ulkopuolelta.

Kahden viikon välein toistuvat dialogit tuovat esiin, miten ihmisten kokemukset muuttuvat koronakriisin edetessä. Kun kriisin iski, päällimmäisenä oli huoli toisista ja itsestä. Vähitellen elämä asettui odotustilaan, jota leimaa pitkittyvä odottaminen ja epävarma tulevaisuus. Nyt ollaan tilanteessa, jossa rajoituksia aletaan asteittain purkamaan ja kansalaiset pohtivat, mikä on se uusi normaali, jonka varaan elämä rakentuu jatkossa.

Dialogisarjan kolmantena päivänä järjestettiin 43 keskustelua läpi Suomen

Iso joukko ihmisiä eri puolilta maata kokoontui tiistaina 12.5. kolmannen kerran Poikkeusajan dialogeihin jakamaan kokemuksia siitä millaista elämä Suomessa nyt on. Dialogeihin osallistui reilut 350 ihmistä: nuoria, aikuisia ja ikäihmisiä; opiskelijoita, työssäkäyviä, lomautettuja, työttömiä ja eläkeläisiä; kansalaisia, virkamiehiä ja päättäjiä. Uusina ryhminä keskustelijoiden joukkoon liittyivät ruoantuottajat, tapahtumajärjestäjät, koulutusjohtajat ja kokemusasiantuntijat. Mukana oli keskustelijoita myös eri puolilta maailmaa, muun muassa Espanjasta, Iso-Britanniasta, Italiasta, Jordaniasta, Venäjältä ja Yhdysvalloista.

Keskustelut koottiin yhteenvedoksi, josta muodostuu moniulotteinen ja eritelty kokonaiskuva yhteiskuntamme tämän hetkisestä olotilasta. Merkityksellisiksi aiheiksi nousivat rajoitusten purkaminen seurauksineen, uudet ihmisten väliset rajat, inhimillisyys ja vapaus. Rajoitusten purkaminen yhtäaikaisesti helpottaa ja huolettaa. Se johtaa pohtimaan ”uutta normaalia”, jossa ihmisten väliset fyysiset ja sosiaaliset rajat ovat muuttuneet. Uuteen elämään kuuluvat myös uudenlaiset – usein rajatummat – vapaudet. Samaan aikaan kokemus inhimillisyydestä voimistuu, kun kuvitellaan, miten kriisi vaikuttaa erilaisissa asemissa ihmisten elämään Suomessa ja muualla maailmassa. Kansakunnan yhtenäisyyden näkökulmasta pohditaan, purjehdimmeko kohti epävarmaa tulevaisuutta samassa veneessä vai samassa myrskyssä mutta eri veneissä.

Seuraavat Poikkeusajan dialogit ovat 26.5. ja 9.6. Osa keskusteluista on kaikille avoimia ja osa kohdennetuille ryhmille. Keskustelut löytyvät Avoimet Poikkeusajan dialogit - kalenterista, johon on linkki alla.

Poikkeusajan dialogien tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. Keskusteluja on järjestämässä jo 51 toimijaa eri puolilta yhteiskuntaa – yksittäisistä henkilöistä, järjestöihin, kuntiin, yrityksiin, säätiöihin ja ministeriöihin. Dialogien koordinoinnista, koosteen tekemisestä, julkaisemisesta ja välittämisestä valtion- ja kuntien hallintoon vastaavat DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö ja valtiovarainministeriö.

Lisätietoja:

Dialogiakatemia: Janne Kareinen, johtaja, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi, puh. 0456316516

Erätauko-säätiö: Laura Arikka, toimitusjohtaja, laura.arikka(at)eratauko.fi, puh. 0445792686

Valtiovarainministeriö: Katju Holkeri, finanssineuvos, katju.holkeri(at)vm.fi, puh. 0407649880