Skip to content
Media

”Det nya normala” väckte diskussion vid Dialoger under undantagsförhållanden

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2020 13.19 | Publicerad på svenska 25.5.2020 kl. 17.20
Nyhet
Ihmisiä pöydän ääressä, ylhäältä kuvattuna.

Dialogerna som upprepas varannan vecka visar hur människornas upplevelser förändras i takt med att coronakrisen framskrider. Då krisen slog till gällde oron framför allt andra människor och sig själv. Så småningom etablerade sig livet i ett vänteläge som präglas av utdragen väntan och en osäker framtid. Nu befinner vi oss i en situation där restriktionerna så småningom avvecklas gradvis, och medborgarna börjar fundera över vad som är det nya normala som utgör grunden för livet i framtiden.

Dialoger under undantagsförhållanden ger en unik bild av olika människogruppers liv under undantagsförhållandena. Diskussioner ordnas av en mångsidig grupp aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn samt även av enskilda medborgare. Hittills har drygt 800 personer deltagit i drygt 100 dialoger. Deltagarna har kommit med från olika delar av landet: Från Lappland till Nyland, från Egentliga Finland till Norra Karelen. Dialogerna har dessutom haft deltagare från andra länder, såväl från Europa som från länder utanför Europa.

Den tredje dagen i dialogserien ordnades det 43 diskussioner runt hela Finland

En stor grupp människor från olika delar av landet deltog tisdagen den 12 maj för tredje gången i Dialoger under undantagsförhållanden för att dela med sig av hur livet i Finland ter sig nu.

Drygt 350 personer deltog i dialogerna: unga, vuxna och äldre; studerande, arbetande, permitterade, arbetslösa och pensionärer; medborgare, tjänstemän och beslutsfattare. Nya grupper som deltog i diskussionen var matproducenter, arrangörer av evenemang, utbildningsledare och erfarenhetsexperter. Människor från olika delar av världen deltog också: bland annat från Spanien, Storbritannien, Italien, Jordanien, Ryssland och Förenta staterna.

Diskussionerna sammanställdes till ett sammandrag som utgör en mångdimensionell och specificerad helhetsbild av det rådande läget i vårt samhälle. Viktiga teman var avskaffandet av restriktionerna och de eventuella konsekvenserna, de nya gränserna människor emellan, humanitet och frihet. Upphävandet av restriktionerna känns både underlättande och bekymrande. Det leder till att man funderar på det ”nya normala” där de fysiska och sociala gränserna mellan människor förändrats. Till det nya livet hör också nya slags – ofta mer begränsade – friheter. Samtidigt ökar upplevelsen av humanitet när man föreställer sig hur krisen påverkar människors liv i olika positioner i Finland och på andra håll i världen. Med tanke på nationell enhetlighet diskuteras det om vi seglar mot en osäker framtid i samma båt eller i samma storm men i olika båtar.

Ett omfattande sammandrag finns på webbplatsen för Dialoger under undantagsförhållanden. Följande Dialoger under undantagsförhållanden ordnas den 26 maj och den 9 juni, och båda omgångarna sammanfattas också. En del av diskussionerna är öppna för alla och en del har riktats till utvalda grupper. Diskussionerna finns i kalendern Öppna dialoger under undantagsförhållanden.

Målet med Dialogerna under undantagsförhållanden är att ge medborgare och samfund möjlighet att föra en konstruktiv diskussion och att öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under exceptionella omständigheter. Diskussioner ordnas redan av 51 olika samhälleliga aktörer – privatpersoner, organisationer, kommuner, företag, stiftelser och ministerier.

DialogiAkatemia, stiftelsen Dialogpaus och finansministeriet ansvarar för samordningen, sammanställningen och publiceringen av Dialoger under undantagsförhållanden, samt för förmedlingen av dem till statens och kommunernas förvaltning.

Ytterligare information:

Dialogiakatemia: Janne Kareinen, direktör, janne.kareinen (at) dialogiakatemia.fi, tfn 0456 316 516

Erätauko-stiftelsen: Laura Arikka, verkställande direktör, laura.arikka (at) eratauko.fi, tfn 0445 792 686

Finansministeriet: Katju Holkeri, finansråd, Katju.holkeri (at) vm.fi, tfn 0407 649 880