Skip to content
Media

Hallituksen esitys
Verkkokaupan arvonlisäverotukseen uudistuksia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.2.2021 13.28
Tiedote

Esityksen mukaan pienten verkkokauppaostosten tuonnin verovapaus poistuisi. Arvonlisävero pitäisi jatkossa maksaa myös silloin, kun enintään 22 euron lähetys tulee EU:n ulkopuolelta. Myös EU:n sisäiseen etämyyntiin tulisi muutoksia. Lisäksi hallituksen esitys keventäisi yritysten hallinnollista taakkaa arvonlisäverotuksessa.

Suomi panee muutoksilla täytäntöön EU-lainsäädäntöä. Hallitus antoi esityksen lainmuutoksista torstaina 25.helmikuuta.

Kilpailu tasavertaiseksi EU:n ulkopuolisten kanssa

Tähän asti arvonlisäveroa ei ole peritty, jos lähetyksen arvo on enintään 22 euroa ja tavara tulee EU:n ulkopuolelta. EU:n sisäisessä kaupassa on pitänyt maksaa arvonlisävero myös pienistä ostoksista.

Lainmuutoksella poistettaisiin EU:n ulkopuolelta tulevien lähetysten arvonlisäverovapautus, mikä parantaisi EU-maiden yritysten kilpailuasemaa luomalla tasavertaiset kilpailuolosuhteet. 

Asiakas maksaisi arvonlisäveron verkkokaupassa osana tuotteen hintaa, jos myyjäyritys käyttäisi uutta enintään 150 euron ostoksia koskevaa maahantuonnin erityisjärjestelmää. Tällöin itse tuonti olisi veroton ja myyjä ilmoittaisi ja maksaisi veron myynneistä valitsemansa rekisteröintijäsenvaltion kautta muille jäsenvaltioille kuukausittain. Uudistuksella helpotettaisiin yksityishenkilöiden ja yritysten hallinnollista taakkaa.

Jos verkkokauppa ei käyttäisi maahantuonnin erityisjärjestelmää, kuljetusliike voisi maksaa arvonlisäverot vastaanottajan puolesta Tullille kuukausittain uuden yksinkertaistavan erityisjärjestelyn mukaisesti.

Muutoksia EU:n sisäiseen etämyyntiin

Tavaroiden etämyynnit verotettaisiin kuljetuksen päättymisjäsenvaltiossa riippumatta etämyynnin määrästä kyseisessä jäsenvaltiossa. Käytöstä poistuisi 35 000 euron vuotuinen jäsenvaltiokohtainen raja-arvo, joka on määrittänyt verotusvaltion. Korkean verotason maana Suomi hyötyisi uudistuksesta.

Aiempi 35 000 euron raja-arvo korvautuisi uudella EU:n laajuisella 10 000 euron vuosittaisella etämyynnin ja tiettyjen palvelujen myynnin raja-arvolla. Tämä vähentäisi pienten yritysten hallinnollista rasitusta. Jos myynti ei ylittäisi raja-arvoa, verotus tapahtuisi myyjän sijoittautumisjäsenvaltiossa tai kuljetuksen alkamisjäsenvaltiossa.

Tavaroiden verkkokaupan mahdollistava elinkeinonharjoittaja, kuten markkinapaikka, tulisi tietyin edellytyksin verovelvollisiksi myynneistä kuluttajille. Lisäksi markkinapaikoille asetettaisiin velvoite säilyttää tietoja tavaroiden ja palvelujen myynneistä. Tavoitteena on varmistaa veronkannon tehokkuus.

Hallinnollisia kuluja pienemmiksi

Yritysten hallinnollisia kuluja voisi laskea merkittävästi myös nykyisten yhden yhteyspisteen ilmoitus- ja maksujärjestelmien laajennus. Järjestelmiä käytetään nykyisin radio- ja televisiolähetyspalveluissa, sähköisissä palveluissa ja telepalveluissa. Esityksen mukaan erityisjärjestelmät kattaisivat muutkin kuluttajille myytävät palvelut. Lisäksi EU:n erityisjärjestelmää laajennettaisiin niin, että se kattaisi myös unionin sisäisen tavaroiden etämyynnin. 
 
Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila, puh. 02955 30201, suvi.anttila(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Risto Sakki, puh. 0295 530 294, risto.sakki(at)vm.fi