Skip to content
Government and ministries Media

Digital grön övergång som tema vid mötet mellan de nordiska och baltiska ministrarna och kommissionären Margrethe Vestager

Finansministeriet
16.3.2021 16.16
Pressmeddelande

Vid det första ministermötet under Finlands ordförandeskap i ministerrådet för digitalisering fattade deltagarna beslut om prioriteringarna för samarbetet under de kommande fyra åren och diskuterade den digitala gröna övergången. Enligt minister Paatero kan de nordiska länderna och Baltikum vara ett exempel på hur klimatförändringen lindras genom en värdebaserad, inkluderande och konkurrenskraftsförstärkande digital förändring.

Kommunminister Sirpa Paatero ledde ett möte mellan de nordiska och de baltiska ländernas ministrar vid Nordiska ministerrådet för digitalisering (MR-Digital)den 16 mars. Ministrarna diskuterade den digitala gröna övergången och de berörda ländernas roll i övergången med EU-kommissionär EVP Margrethe Vestager.

Under diskussionen lyfte minister Paatero fram att de nordiska länderna hör till föregångsländerna i EU när det gäller digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och att de åtgärder som pandemin orsakat ytterligare påskyndat digitaliseringen, bland annat när ett stort antal människor övergått till distansarbete. Distansarbetets inverkan på trafikutsläppen kommer att bedömas nästa höst. I strategin för reformering av den offentliga förvaltningen i Finland ses digitaliseringen som en nyckel både till skyddandet av miljön och till flexiblare arbete. Den offentliga sektorn bör visa vägen också när det gäller att skaffa hållbara och rena lösningar. Här kan de nordiska länderna och Baltikum samarbeta.

I sitt anförande betonade minister Paatero dessutom de gemensamma nordiska värdena samt det att länderna genom att inta en ledande ställning och agera tillsammans kan vara större än sin storlek när det gäller att finna lösningar på de mest brådskande globala utmaningarna.

”Den nordiska välfärdsmodellen utgör, i kombination med högteknik och ansvarsfullt och hållbart utnyttjande av naturresurser, en grund utifrån vilken vi kan bygga upp vår konkurrenskraft i framtiden.”, konstaterar minister Paatero.

I diskussionen lyfte kommissionär Vestager fram EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF), vars åtgärder bereds i samtliga EU-länder. Kommissionären betonade att RRF är ett viktigt instrument för att lyfta EU från den nuvarande krisen. Faciliteten syftar också till att göra EU:s ekonomier mer flexibla att och främja den digitala utvecklingen för att säkerställa den tvillingövergången.

Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet inleder en ny mandatperiod på fyra år i ministerrådet för digitalisering. En färdplan för de följande åren, där tyngdpunkterna för och åtgärdshelheterna i samarbetet fastställs, godkändes också vid mötet. Till dessa helheter hör bland annat samarbetet Nordic Baltic eID, som främjar interoperabiliteten mellan de nordiska och de baltiska elektroniska identifieringssystemen, samt Finlands ordförandeskapsprojekt som främjar gränsöverskridande datautbyte mellan myndigheterna.

Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, minister Sirpa Paateros specialmedarbetare, tfn 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi
Katja Väänänen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 245, katja.vaananen(at)vm.fi