Skip to content
Media

EU-möten
Rådet för ekonomiska och finansiella frågor och eurogruppen sammanträder i Bryssel 12–13 juli 2021

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2021 16.47
Pressmeddelande

Vid mötet diskuteras genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) och samtidigt fattas det beslut om godkännande av rådets beslut om verkställighet när det gäller tolv medlemsstaters planer. Finland anser att dessa länders planer för återhämtning och resiliens uppfyller de uppställda kraven och att Finland således kan godkänna rådets beslut om verkställighet för dessa planers del.

Ekofinrådet diskuterar också strategin för finansieringen av övergången till en hållbar ekonomi. Kommissionen offentliggjorde den 6 juli strategin och ett lagstiftningsförslag om EU:s gröna obligationer. Finland kommer att ta ställning till dessa under hösten.

Återhämtningsplanen för Europa (bakgrundsinformation och tidsram)
Rådets alla teman

Eurogruppen sammanträder i både utvidgad och normal sammansättning 

Eurogruppen sammanträder måndagen den 12 juli. I den utvidgade eurogruppen berättar ordföranden om diskussionen vid eurotoppmötet om slutförandet av bankunionen. På eurogruppens agenda finns dessutom en diskussion om den ekonomiska politiken och finanspolitiken med Förenta staternas finansminister Janet Yellen. 

Bankunionen (bakgrundsinformation)

Eurogruppen för sin årliga diskussion om finanspolitiken i euroområdet i normal sammansättning, får en lägesrapport om beredningen av den digitala euron och har dessutom en policydiskussion om prioriteringarna vid den fortsatta beredningen.

Den digitala euron (Europeiska centralbanken)
Digital finansiering (bakgrundsinformation)

Finland representeras vid mötena av Finlands ständiga representant Marja Rislakki och understatssekreterare Leena Mörttinen.

Ytterligare information:
Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.