Skip to content
Media

EIB i Finland: rekordstort understöd 2016

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2017 13.44
Nyhet

Europeiska investeringsbanken, EU:s bank för långfristiga lån, stödde år 2016 finländska projekt med lån som uppgick sammanlagt till 2,22 miljarder euro.

Detta är alla tiders rekord för åtaganden i Finland. Europeiska fonden för strategiska investeringar ESIF, ett centralt element i investeringsplanen för Europa, gick i borgen för ett stödbelopp på nästan 370 miljoner euro.

Finansminister Petteri Orpo kommenterar: "Jag är väldigt nöjd med att EIB:s investeringsvolym ökat avsevärt i Finland under de senaste åren. Ett gott exempel på EIB:s finansieringsinstrument är Europeiska fonden för strategiska investeringar ESIF. Det är särskilt positivt att företag av olika storlekar hittat ESIF och andra av EIB:s nya finansieringsinstrument, och sökt finansiering för ny innovativ affärsverksamhet med hjälp av dessa."

EIB in Finland: record high support in 2016 (EIB meddelande 18.1.2017)