Skip to content
Media

EU-puheenjohtajuus
EU:n valtiovarainministerit keskustelevat Helsingissä ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja rahoitusalan varautumisesta hybridiuhkiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.8.2019 9.20
Tiedote
Finlandia-talo.

Ilmastonmuutoksen vastaisten toimien tehostaminen ja rahoitusalan varautuminen hybridiuhkiin nousevat keskeisiksi teemoiksi, kun EU:n valtiovarainministerit tapaavat epävirallisessa ministerikokouksessa Helsingissä 13.–14. syyskuuta.

Kokouksen puheenjohtajana toimii valtiovarainministeri Mika Lintilä.

Valtiovarainministereillä suuri rooli ilmastotyössä

Epävirallisessa ministerikokouksessa keskustellaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien tehostamisesta.

Valtiovarainministereillä on käytössään useita tehokkaita keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, muun muassa:

  • hiilipäästöjen hinnoittelu
  • julkisen talouden suunnittelu
  • EU-rahoituksen kohdentaminen.

”Valtiovarainministerit voivat vahvistaa talouspolitiikan keinoja ja viedä sitä kautta ilmastotyötä tehokkaasti eteenpäin. Tätä varten tarvitsemme työsuunnitelman”, ministeri Lintilä sanoo.

Ministerit keskustelevat Helsingissä siitä, miten ilmastonmuutoksen vastaista työtä tulisi edistää juuri valtiovarainministerien vastuualueilla. Tarkoituksena on järjestää säännöllisiä politiikkakeskusteluja teemasta sekä tunnistaa ja priorisoida mahdollisia toimia.

Ministerit käyvät erillisen keskustelun energiaverotuksen roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Asia on ajankohtainen, koska EU:n komissio arvioi parhaillaan energiaverodirektiiviä.

Ministerit pohtivat, mitä pitää ottaa huomioon, jos direktiiviä päätetään uudistaa. Tarkoituksena on myös jakaa kokemuksia energiaverotuksen uudistamisesta päästöjen vähentämiseksi.

Rahoitusalan valmiuksia torjua hybridiuhkia vahvistettava

EU:n jäsenvaltioihin ja toimielimiin kohdistuu moniulotteisia hybridiuhkia. Rahoitusala huolehtii monista yhteiskuntien kriittisimmistä palveluista, mikä tekee alasta houkuttelevan kohteen hybriditoimille. Alan valmiuksia torjua hybridiuhkia ja infrastruktuurin häiriöitä tulee vahvistaa.

Valtiovarainministerien kokous nostaa rahoitusmarkkinoiden uudet uhat ja niiden torjunnan poliittisen tason keskusteluun. Ministerit keskustelevat muun muassa siitä, mitä lisätoimia rahoitusalan instituutioiden ja viranomaisten tulisi tehdä sekä pitäisikö eri sektorien välistä yhteistyötä tehostaa hybridiuhkien huomioimiseksi entistä kokonaisvaltaisemmin.

”Lisääntyvä riippuvuus kriittisistä järjestelmistä ja kybertoimintaympäristöstä laajentaa myös yhteiskuntien haavoittuvuutta. Päättäjillä on oltava päivitetty käsitys uhista ja valmius torjua niitä oikeilla politiikkatoimilla ja kansainvälisellä yhteistyöllä”, ministeri Lintilä toteaa.

Sekä hybridiuhkien torjunta että ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat Suomen puheenjohtajakauden painopisteitä. Ministerikokouksessa on esillä myös muita aiheita, muun muassa EU:n finanssipoliittiset säännöt ja päämarkkinaunionin jatkokehittäminen.

Kokoukseen osallistuvat perjantaina 13. syyskuuta myös keskuspankkien pääjohtajat. Samana päivänä kokouksen yhteydessä kokoontuu myös euroryhmä.

Taustoitus: Yhteisiä toimia hybridiuhkien torjumiseksi

Taustoitus: Energiaverotus tukemaan ilmastotyötä

Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelma ja teemat

Kokouksen ohjelma

Median akkreditointi

Lisätietoja:

Finanssineuvos Martti Salmi, valtiovarainministeriö, puh. 0400 510 304, martti.salmi(at)vm.fi

Valtiovarainministerin erityisavustaja Niina Nurkkala, puh. 050 347 2661, niina.nurkkala(at)vm.fi

Viestintäasiantuntija Tommi Tolkki (haastattelupyynnöt), valtiovarainministeriö, puh. 02955 30269 (EU-puheenjohtajuuskauden mediapalvelu), press(at)vm.fi

Mika Lintilä Rahoitusmarkkinat Talouspolitiikka Verotus