Skip to content
Media

EU-ordförandeskapet
EU:s medlemsländer enas om klassificering av investeringars hållbarhet

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2019 11.53
Pressmeddelande

Ett klassificeringssystem skulle göra det lättare att jämföra olika investeringars hållbarhet och att styra kapital till miljömässigt hållbarare investeringar.

EU-ambassadörerna fastställde den 25 september i Ständiga representanternas kommitté (Coreper) medlemsländernas politiska överenskommelse om förordningen. Ordförandelandet Finland kan nu inleda en trepartsdialog med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

Pressmeddelande av Europeiska unionens råd
Hållbar finansiering: Hållbarhetsklassificering i investeringsprocessen (EU2019FI-bakgrund)

Ytterligare information:

Marianna Uotinen, specialsakkunnig, tfn +32 473 523 119, Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen, marianna.uotinen(at)formin.fi (Bryssel)
Milla Kouri, finansexpert, tfn +358 50 599 3516, finansministeriet, milla.kouri(at)vm.fi (Helsingfors)