Skip to content
Media

Eurogruppen sammanträder för att behandla Greklands förslag

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2015 14.30
Pressmeddelande

Eurogruppen behandlar Greklands ansökan om ett nytt ESM-program lördagen den 11 juli i Bryssel. Finansminister Alexander Stubb företräder Finland vid mötet.

I enlighet med vad som avtalades vid eurotoppmötet den 7 juli 2015 lämnade Grekland i går sitt förslag till detaljerade reformåtgärder som kunde utgöra grunden för det finansieringsstödprogram som landet ansöker om hos Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) för åren 2015–2018.

Greklands ansökan till ESM behandlas på det sätt som ESM-avtalet förutsätter. Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem har bett Europeiska kommissionen att i samarbete med Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden lämna sin bedömning av Greklands förslag från i går till eurogruppen, som sammanträder lördagen den 11 juli 2015. Institutionerna analyserar också Greklands skuldtålighet och finansieringsbehov.

Finlands ståndpunkter inför eurogruppens möte bereds i enlighet med ordinarie förfaranden i EU-frågor vid EU-ministerutskottets och riksdagens stora utskotts möten den 11 juli 2015.

– Vi väntar på institutionernas analys av de förslag som Grekland lämnade i går innan vi tar ställning till dem. Institutionernas bedömning presenteras sannolikt först vid eurogruppens möte i morgon, kommenterade minister Stubb situationen.


Ytterligare information:

Pekka Morén, finansråd, finansministeriet, tfn 02955 30290, [email protected]

Mediearrangemangen i Bryssel:

Kaisa Amaral, informationsassistent (lördag 11.7), Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen, tfn +32473940394, [email protected]

Leena Brandt, pressråd (söndag och måndag 12.-13.7), Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen, tfn +32 470 206 152, [email protected]

Alexander Stubb Finanspolitiken