Skip to content
Media

Suomi edistää digitalisaatiota Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2021

oikeusministeriöopetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2021 10.31
Tiedote

Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja vuonna 2021. Vuoden alussa on käynnistynyt puheenjohtajuuteen liittyvä Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla -hanke, jonka tavoitteena on sujuvoittaa ihmisten ja yritysten rajat ylittävää arkea ja liikkumista edistämällä viranomaisten välistä tiedon vaihtoa Pohjoismaissa. Hankkeessa luodaan toimintamalli ja hyviä käytänteitä rajat ylittävän tiedonvaihdon vahvistamiseksi ja tehostamiseksi. Hanke on kestoltaan kolme vuotta ja kohdistuu vuosille 2021-2023. 

Pohjoismaiden pääministerien vuonna 2019 antaman yhteisen vision mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. 

Suomen puheenjohtajuushankkeessa tiedonvaihdon toimintamallia kehitetään ihmisten rajat ylittävän liikkumisen tilanteisiin ja tapahtumiin liittyvien palvelu- ja tietokokonaisuuksien avulla. Hankkeen yhtenä tavoitteena on esimerkiksi, että Suomessa määrätyn sähköisen lääkemääräyksen voisi tulevaisuudessa hakea toisen Pohjoismaan apteekista. 

”Sujuvan tietojen vaihdon edistäminen Pohjoismaiden ja EU-maiden välillä on tärkeää rajat ylittävän taloudellisen toimeliaisuuden ja kansalaisten vapaan liikkuvuuden mahdollistamiseksi niin työn, opiskelun kuin vapaa-ajan merkeissä. Hallitusohjelman mukaan Pohjoismaiden on oltava maailman parhaiten integroitunut alue ja Suomi pyrkii helpottamaan kansalaisten liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä,” sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Hankkeessa keskitytään ihmisten liikkuvuuden parantamiseen erityisesti koronakriisin jälkeisenä aikana. Tällä hetkellä koronavirusepidemian torjumiseksi tehdyt toimet rajoittavat ihmisten liikkumista myös Pohjoismaiden välillä. Kun rajat ylittävää tiedonvaihtoa lisätään, voidaan jatkossa helpottaa ihmisten arkea ja elämää niin arjessa kuin kriiseissä. . 

Hankkeessa tarkastellaan tietojen vaihtoa ja rajat ylittävää arkea kolmen kokonaisuuden avulla: 

  1. Opiskelu toisessa Pohjoismaassa ja Baltiassa
  2. Terveydenhuollon palvelujen käyttö toisessa Pohjoismaassa tai Baltian maassa
  3. Pohjoismaiden ja Baltian maiden lainsäädännön säädöstietohaku

Hankkeen aluksi laaditaan selvitys ihmisten rajat ylittävän arjen nykytilasta. Hankkeen päätuotos on yhteinen toimintamalli rajat ylittävän tiedonvaihdon vahvistamiseksi ja tehostamiseksi. 

Valtiovarainministeriö toteuttaa hankkeen yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä oikeusministeriön ja näiden hallinnonalojen kanssa. Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla -hankkeeseen osallistuvat kaikki Pohjois-maat ja Baltian maat.   

Lisätiedot: 

VM:

ministeri Sirpa Paateron erityisavustaja Valtteri Aaltonen, p. 0295 530 399, 
valtteri.aaltonen(at)vm.fi

erityisasiantuntija Katja Väänänen, p. 0295 530 245, katja.vaananen(at)vm.fi

DVV:     

hankepäällikkö, kehityspäällikkö Torbjörn Sandell, p. 0295 535 299, torbjorn.sandell(at)dvv.fi

STM:     

erityisasiantuntija Sari Palojoki, p. 0295 163 456, sari.palojoki(at)stm.fi

OKM:     

opetusneuvos Jonna Korhonen, p. 0295 330 008, jonna.korhonen(at)minedu.fi

OM:     

kehittämispäällikkö Aki Hietanen, p. 0295 150 510, aki.hietanen(at)om.fi

Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja vuonna 2021. Tätä varten on valmisteltu puheenjohtajuusvuoden ohjelma. Ministerineuvosto koostuu useista kokoonpanoista, joista yksi on digitalisaatioon keskittyvä digitalisaatioasioiden ministerineuvosto MR-Digital. MR-Digitalin työskentelyyn osallistuvat Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat eli Viro, Latvia ja Liettua. 

Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö