Skip to content
Media

Jani Pitkäniemi chef för kommun- och regionförvaltningsavdelningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2017 14.07
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 27 april ekonomie magistern Jani Pitkäniemi till avdelningschef för finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning från och med den 1 juni 2017 för fem år.

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen svarar för beredningen av kommunalförvaltningen och -ekonomin, samarbetet mellan staten och kommunerna, kommunindelningen, regionalförvaltningen och den statliga lokalförvaltningen vid ministeriet.

Avdelningschefen svarar för ledandet av kommun- och regionförvaltningsavdelningen. Säkerställandet av förutsättningarna för landskapsreformen samt ledandet av beredningen av ärenden som gäller landskapens och kommunernas ekonomi och förvaltning hör till avdelningschefens viktigaste uppgifter. Landskapsreformen ökar på ett avsevärt sätt kommun- och regionförvaltningsavdelningens planeringsansvar när det gäller landskapens ekonomi och förvaltning och samarbetet mellan staten och landskapen.

Jani Pitkäniemi har arbetat som finansråd och chef för kommun- och regionförvaltningsavdelningens senhet för kommunal ekonomi sedan 2014. Före det har han bland annat arbetat som sakkunnig i fråga om ekonomiska och finansiella frågor vid Finlands EU-representation i Bryssel samt vid finansministeriets ekonomiska avdelning, med den offentliga ekonomin och kommunalekonomin som ansvarsområde.

”De kommande fem åren kommer att vara fyllda med förändringar och förändringsledarskap. Avdelningens fokus måste balanseras mellan grundandet och styrningen av landskapen och stödjandet av de framtida kommunernas roll. Balansen är viktig även med tanke på förvaltnings- och ekonomiperspektivet. De åtstramade resurserna inom den offentliga ekonomin skapar prioriteringsutmaningar, men medför också ett positivt tvång för förnyelse. Myndigheterna bör värna om sin kompetens, samarbetsförmåga och flexibilitet inför dessa krav”, konstaterar finansrådet Jani Pitkäniemi.

Tjänsten som avdelningschef söktes av 26 personer inom den utsatta tiden.

Ytterligare information

Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 0295 530 141, fornamn.efternamn(at)vm.fi.

Kommunärenden Ministeriet aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto