Skip to content
Media

Joukkolainanhaltijoiden edustajien oikeuksia selkeytetään

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 11.5.2017 13.27
Tiedote

Hallitus esittää kevyttä sääntelyä joukkolainanhaltijoiden edustajien toimintaan. Uusi laki tehostaa ja nopeuttaa prosessia etenkin pörssiyhtiöiden saneerausmenettelyissä ja liiketoimintajärjestelyissä, joissa on pyydettävä joukkolainanhaltijoiden suostumusta.

Esityksen tavoitteena on tehostaa joukkolainamarkkinoiden toimintaa, parantaa yritysrahoituksen edellytyksiä, monipuolistaa rahoitusmarkkinoita ja lisätä sijoittajansuojaa.

Edustaja voi nostaa kanteita ja hakea konkurssia

Joukkolainanhaltijoiden edustaja on yritys, joka edustaa sijoittajia liikkeeseenlaskijoiden eli rahoitusta hakevien yritysten suuntaan. Kyseessä voi olla esimerkiksi sijoituspalveluyritys tai tähän tarkoitukseen perustettava yritys.

Edustajalle voidaan sopimuksella antaa oikeus

  • nostaa joukkolainanhaltijoiden puolesta kanteita liikkeeseenlaskijaa tai kolmansia osapuolia vastaan
  • käyttää oikeudenkäynneissä puhevaltaa joukkolainanhaltijoiden puolesta ilman erillistä valtuutusta
  • hakea liikkeeseenlaskijan asettamista konkurssiin
  • edustaa joukkolainanhaltijoita ja käyttää näiden puolesta puhevaltaa liikkeeseenlaskijan konkurssissa
  • hallinnoida joukkolainalle annettuja vakuuksia joukkolainanhaltijoiden yhteiseen lukuun.

Finanssivalvonta rekisteröi ja valvoo

Esityksen mukaan edustajana saa toimia vain erityiseen julkiseen rekisteriin merkitty yritys, jos joukkolainasta julkaistaan arvopaperiesite. Sama pätee tapauksiin, joissa joukkolainan osuuksilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Muulloin edustajana voisi toimia myös rekisteröitymätön yritys.

Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta. Rekisteröinnin edellytyksenä olisi muun muassa, että yritys on luotettava ja tuntee riittävästi joukkolainamarkkinoita. Tällä taataan riittävä markkinoille tulon kynnys, mikä lisää sijoittajien luottamusta edustajan toimintaan.

Esitys on osa hallituksen toimintasuunnitelmaa strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi (kohta Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla, Yritysten rahoitusaseman ja oman pääoman aseman vahvistaminen).

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan ensi syksynä. Lisäksi kahdeksaan muuhun lakiin tulee täsmennyksiä ja teknisiä muutoksia.

Hallituksen esitys julkaistaan päätökset-sivulla.

Asiantuntijat: Joukkolainamarkkinoiden kehittäminen tukisi kasvua ja työllisyyttä (tiedote 27.1.)

Kysymyksiä ja vastauksia joukkolainamarkkinoista ja joukkolainanhaltijoiden edustajasta (27.1.)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, puh. 02955 30215, ilkka.harju(at)vm.fi
Finanssineuvos Urpo Hautala, puh. 02955 30276, urpo.hautala(at)vm.fi