Skip to content
Media

Ny gräsrotsfinansieringslag i kraft i september

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2016 13.37
Pressmeddelande

Nya lagen om gräsrotsfinansiering förbättrar företagens möjligheter att finansiera sin tillväxt. Republikens president stadfäste lagen torsdagen den 25 augusti, och den träder i kraft vid ingången av september.

Den nya lagen lättar framför allt på regleringen av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering och förtydligar spelreglerna för lånebaserad gräsrotsfinansiering. Målet med lagen är att förtydliga myndighetsansvar i fråga om tillsynen över gräsrotsfinansiering, att förbättra investerarskyddet samt att diversifiera finansieringsmarknaderna.

Finansministeriet bereder som bäst en preciserande förordning om informeringsplikten för mottagare av gräsrotsfinansiering. Målet är att den sätts i kraft under hösten.

Lagen om gräsrotsfinansiering (statsrådets webbplats)

Gräsrotsfinansieringslagen skapar nya finansieringsmöjligheter för företagstillväxt (pressmeddelande 7.4.)

Varför behövs det en lag om gräsrotsfinansiering?  Frågor och svar (12.4.)

Förfrågningar:

Aki Kallio, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30477, aki.kallio(at)vm.fi
Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn, 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi