Skip to content
Media

Kuntatalousohjelma vuosille 2018–2021 julkaistu verkossa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2017 11.44
Uutinen

Kuntatalousohjelma 2018–2021 on laadittu julkisen talouden suunnitelman (JTS) yhteydessä. Kuntatalouden tilaa ja hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia kuntien talouteen kuvataan käytössä olevan uuden tiedon pohjalta. Ohjelmassa on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntien talouteen muun JTS-valmistelun tavoin.

Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja valtion toimenpiteiden tarkastelussa. Toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu koko kuntatalouden lisäksi kuntakokoryhmittäin sekä rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta aina vuoteen 2018 asti. Maakuntauudistuksen jälkeisestä kehyskaudesta kunta- ja kuntakokoryhmittäiset arviot valmistuvat kesällä 2017, minkä jälkeen ne ja arvio rahoitusperiaatteen toteutumisesta julkaistaan erillisenä kuntatalousohjelman liitteenä.

Kuntatalousohjelma on valmisteltu valtiovarainministeriön nimeämässä sihteeristössä, jossa ovat mukana kaikki keskeiset kuntien tehtävälainsäädäntöä ja kuntatalouteen vaikuttavia valtion toimenpiteitä valmistelevat ministeriöt sekä Suomen Kuntaliitto. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto on valmistellut kuntatalouden kehitysarvion, joka tässä ohjelmassa esitetään kuntien kirjanpidon käsittein. Hallitus on käsitellyt kuntatalousohjelman kehysriihessä. Valtion ja kuntien välinen neuvottelu on käyty Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa sekä sille valmistelutyötä tekevässä talousjaostossa.


Kuntatalousohjelma 2018–2021

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen, puh. 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi

Projektisuunnittelija Jussi Lammassaari, puh. 02955 30060, jussi.lammassaari(at)vm.fi

Kunta-asiat Talousnäkymät aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto sote-uudistus