Hoppa till innehåll
Media

Kommunekonomiprogrammet för åren 2018–2021 publicerat på webben

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2017 11.44 | Publicerad på svenska 28.4.2017 kl. 11.55
Nyhet

Kommunekonomiprogrammet 2018–2021 har utarbetats i samband med planen för de offentliga finanserna (JTS). Läget med kommunalekonomin och de konsekvenser som regeringens åtgärder har för kommunernas ekonomi beskrivs på basis av den nyaste tillgängliga informationen. Social- och hälsovårds- och landskapsreformens konsekvenser för kommunernas ekonomi har i likhet med den övriga JTS-beredningen tagits i beaktande.

Kommunekonomiprogrammet fokuserar på granskningen av utvecklingsutsikterna för kommunernas ekonomi och på statens åtgärder. Åtgärdernas konsekvenser har uppskattats dels ur övergripande perspektiv, dels med hänsyn till olika kommunstorlekar samt med tanke på förverkligandet av finansieringsprincipen ända tills år 2018. De första uppskattningarna om ramperioden efter landskapsreformen blir färdiga sommaren 2017, varefter de och en uppskattning av förverkligandet av finansieringsprincipen ges ut som en separat bilaga till kommunekonomiprogrammet.

Kommunekonomiprogrammet har beretts av ett sekretariat som utnämnts av finansministeriet. Sekretariatet har företrädare för Finlands Kommunförbund och alla ministerier som bereder lagstiftning som påverkar kommunernas uppgifter och ekonomi. Finansministeriets ekonomiska avdelning har berett en utvecklingsprognos för kommunalekonomin som i detta program presenteras med hjälp av begrepp som används inom kommunalräkenskaperna. Regeringen har behandlat kommunekonomiprogrammet vid sin rammangling. Förhandlingarna mellan staten och kommunerna har förts vid delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning samt vid ekonomisektionen som utför beredningsarbete för delegationen.


Kommunekonomiprogrammet 2018–2021 (på finska)

Ytterligare information:

Konsultativ tjänsteman Ville-Veikko Ahonen, tfn 02955 30430 ville-veikko.ahonen(at)vm.fi

Projektplanerare Jussi Lammassaari, tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(at)vm.fi

Ekonomiska utsikter Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto sote-uudistus