Skip to content
Media

Skatteavtal mellan Finland och Hongkong förhindrar dubbelbeskattning av inkomst

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2018 13.26
Pressmeddelande

Finland och Hongkong har ingått sitt första omfattande skatteavtal. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet.

Syftet med avtalet är att undvika dubbelbeskattning av inkomst och förhindra kringgående av skatt. I skatteavtalet ingår det tidigare avtalet mellan Finland och Hongkong som gäller endast inkomst som härrör från användning av luftfartyg.

Finland har redan tidigare ingått ett skatteavtal med Kina, men det gäller inte Hongkong.

Regeringens proposition publiceras på sidan Beslut.

Ytterligare information:

Anders Colliander, konsultativ tjänsteman tfn 02955 30289, [email protected]