Skip to content
Media

Finland sände utkast till nästa års budgetplan till EU

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2018 14.15
Nyhet

Finland levererade utkastet till budgetplan för 2019 till EU-kommissionen torsdagen den 4 oktober.

Utkasten till budgetplaner hör till EU:s samordnade övervakningsförfarande. Planerna ska möjliggöra identifieringen av källor till eventuella avvikelser från den finanspolitiska strategin i det senaste stabilitetsprogrammet.

Utkastet till budgetplan ska innehålla uppgifter om

  • makroekonomiska prognoser och antaganden
  • målen för de offentliga finanserna
  • utgifts- och inkomstberäkningar enligt ett scenario där politiken inte ändras
  • utgifts- och inkomstmål
  • diskretionära åtgärder som ingår i budgetförslaget
  • målen och de landsspecifika rekommendationerna i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi
  • en jämförelse mellan utkastet till budgetplan och det senaste stabilitetsprogrammet.

Utkastet till budgetplan utgår från regeringens budgetproposition, kommunekonomiprogrammet för nästa år och årets tilläggsbudget. Alla stater i euroområdet ska leverera en motsvarande plan till EU-kommissionen senast den 15 oktober.

Utkast till budgetplan för 2019
Bakgrundsinformation om Europeiska planeringsperioden och gemensamma budgetperioder

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, finansråd, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi