Skip to content
Media

Finansministerierna i Finland, Norge och Sverige samt näringsministeriet i Danmark informerar
Danmark, Finland, Norge och Sverige sluter samförståndsavtal om betydande filialer

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2016 11.00
Pressmeddelande

Finlands och Norges finansministrar samt Danmarks näringsminister och Sveriges finansmarknads och konsumentminsinister har undertecknat ett samförståndsavtal om betydande filialer för att underlätta samarbetet gällande banker som bedriver gränsöverskridande verksamhet.

– De moderna finansmarknaderna är internationella. Det är viktigt både för marknaderna och för tillsynsobjekten att det gränsöverskridande myndighetssamarbetet är klart och tydligt. Jag är nöjd med att det nordiska samarbetet fungerar väl även i detta hänseende, säger finansminister Petteri Orpo.

Flera av de stora nordiska bankerna bedriver gränsöverskridande verksamhet i sina grannländer, antingen genom en filialetablering eller direkt, utan sådan etablering. Det är ländernas gemensamma uppfattning att det är viktigt att bidra till att det råder likvärdiga förutsättningar och att säkerställa en välfungerande och effektiv tillsyn över betydande filialer i de aktuella länderna. De ansvariga tillsynsmyndigheterna och departementen i Danmark, Finland, Norge och Sverige har därför tagit fram två separata samförståndsavtal, så kallade Memorandum of Understanding (MoU), som syftar till att underlätta samarbetet gällande banker som bedriver gränsöverskridande verksamhet genom betydande filialer.

Ansvaret för betydande filialer är reglerad i EU/EEA-rätten.  De nu framtagna samförståndsavtalen är av övergripande karaktär och handlar om betydande filialer generellt. Samförståndsavtalen ska ses som en avsiktsförklaring om hur samarbetet gällande betydande filialer i Danmark, Finland, Norge och Sverige bör hanteras, och avser inte att gå utöver gällande EU/EEA-regler.

Samförståndsavtal (på engelska)
Promemoria om samförståndsavtal (på finska)

Ytterligare information:

Pentti Pikkarainen, överdirektör, tfn 2955 30269, pentti.pikkarainen(at)vm.fi
Jaakko Weuro, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30302, jaakko.weuro(at)vm.fi

Finansmarknaderna Petteri Orpo