Skip to content
Media

Tuomas Saarenheimo vald till understatssekreterare för internationella ärenden och finansmarknadsärenden

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2019 14.12
Pressmeddelande
Tuomas Saarenheimo.

Statsrådet har utnämnt politices doktorn Tuomas Saarenheimo till tjänsten som finansministeriets understatssekreterare för internationella ärenden och finansmarknadsärenden. Saarenheimo har innehaft samma befattning sedan 2013.

Saarenheimo har arbetat som understatssekreterare för internationella ärenden och finansmarknadsärenden sedan 2013. Dessförinnan har han arbetat bland annat som avdelningschef för avdelningen för penningpolitik och forskning samt som ledande rådgivare vid Finlands Bank. Saarenheimo har också varit direktionsmedlem i Internationella Valutafonden (IMF).

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden bistår ministeriets statssekreterare som kanslichef. Understatssekreteraren leder och samordnar speciellt beredningen av ärenden som hör till verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen, EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden samt beredningen av ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté.

Statsrådet utnämnde Saarenheimo till tjänsten för en femårsperiod från och med början av mars.

Mediabilder på Tuomas Saarenheimo

Ytterligare information:

Juha Majanen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 02955 30247, juha.majanen(at)vm.fi
Tuomas Saarenheimo, understatssekreterare, tfn 02955 30350, tuomas.saarenheimo(at)vm.fi