Skip to content
Government and ministries Media

Työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteiset digisuositukset: Digitalisaatio parantamaan työhyvinvointia ja tuottavuutta

4.1.2019 14.00
Uutinen

Nyt tarvitaan yhteisiä tekoja Suomen digitulevaisuuden hyväksi, esittävät seitsemän työmarkkinakeskusjärjestöä 4.1.2019 julkistetuissa suosituksissaan. Suomen mahdollisuuksiin nähden nykyiset toimenpiteet eivät riitä.

Tekoäly ja digitalisaatio mahdollistavat merkittävät parannukset henkilöstön hyvinvoinnissa, työn tuottavuudessa ja julkisissa palveluissa. Niiden avulla suomalaisille yrityksille löytyvät parhaat edellytykset kasvaa ja menestyä. Työpaikkojen ja työntekijöiden mahdollisuudet työhyvinvoinnin lisäämiseen paranevat. Julkisille organisaatioille digitalisaatio antaa mahdollisuudet laadukkaampiin ja kustannustehokkaampiin palveluihin.

Myönteistä kehitystä on syytä kiihdyttää politiikkatoimilla, julkisella rahoituksella ja yhteistyöllä. Tavoitteena tulee olla korkealaatuinen työelämä, jossa toteutuu rinnakkain niin työntekijöiden hyvinvointi kuin korkea työn tuottavuus.

Keskeistä muutoksessa ja tulosten saavuttamisessa on yhdessä tekeminen. Se on myös työmarkkinakeskusjärjestöjen esittämien digisuositusten lähtökohta:

1. Panostetaan digitalisaation ja tekoälyajan vaatimaan osaamiseen.

2. Tuetaan työpaikkoja uuden teknologian ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa.

3. Varmistetaan toimintaympäristölle yhtenäiset ja reilut pelisäännöt.

4. Tavoitteeksi paremmin yhteen toimiva Suomi.

25.1.2019 Lisätty uutisen kieliversiot

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö