Skip to content
Media

Valtiovarainministeriön oman hallinnonalan budjettiehdotus vuodelle 2019

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 9.8.2018 10.58
Tiedote

Valtiovarainministeriö ehdottaa omalle hallinnonalalleen määrärahoja yhteensä 17,4 miljardia euroa. Tämä on 223 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa.

Hallinnonalan määrärahoista kunnille maksettavien avustusten osuus on 48 prosenttia, valtion maksamien eläkkeiden ja korvausten 29 prosenttia, EU-maksujen 12 prosenttia, energiaverotuen 1,5 prosenttia ja Ahvenanmaan maakunnalle suoritettavien maksujen 1,5 prosenttia. Pääluokan määrärahoista virastojen toiminta- ja kulutusmenojen osuus on 8 prosenttia.

Kuntien tukeminen

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen VM ehdottaa 8,4 miljardia euroa, joka on noin 181 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa.

Valtionosuutta alentavat muun muassa kilpailukykysopimukseen liittyvä 29 miljoonan euron lisävähennys, kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus 216 miljoonalla eurolla, kuntien tehtävien vähentäminen 33 miljoonalla eurolla sekä 40 miljoonan euron siirto kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Kuntien verotulojen alenemista kompensoidaan lisäämällä kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 138 miljoonalla eurolla. Valtionosuuden mitoituksessa otetaan huomioon myös hallitusohjelman ja muut toimenpiteet, jotka vaikuttavat kuntien menoihin. Kuntien menoja vähentävät muun muassa erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen sekä perhe- ja omaishoidon kehittämisestä syntyvä säästö. Lisäystä osoitetaan puolestaan lastensuojelun ja perhehoidon kehittämiseen sekä vanhusten kotihoitoon ja veteraanien kotiin vietäviin palveluihin.

Valtion eläkemenot ja korvaukset

Valtion maksamiin eläkkeisiin ja korvauksiin ehdotetaan 5,08 miljardia euroa, joka on 129 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Kasvu aiheutuu pääosin eläkkeiden volyymikasvusta ja eläkkeisiin tehtävistä indeksitarkistuksista.

Sotilastapaturmalain edellyttämiin korvauksiin ehdotetaan 2,5 miljoonaa euroa.

Verotus ja tulli

Verohallinnon ja Tullin toimintamenoihin VM ehdottaa yhteensä 582 miljoonaa euroa. Menoihin sisältyy 12 miljoonaa euroa kansallisen tulorekisterin toimintamenoja. Lisäksi takaisin maksettaviin veroihin ja verotukseen liittyviin korkomenoihin ehdotetaan 36 miljoonaa euroa arviomäärärahoja.

Maakunta- ja sote-uudistus

Maakunta- ja sosiaali ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen valmisteluun ehdotetaan 213 miljoonan euron määrärahaa. Rahoitusta osoitetaan

  • uudistuksen valmisteluun sekä väliaikaishallinnon ja maakuntien kustannuksiin
  • muutosjohtamiseen
  • tietojärjestelmien ja tietohallinnon kehittämiseen sekä muutostöihin
  • maakuntien yhteisten palvelukeskusten perustamiseen ja toimintaan.

Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

VM ehdottaa Tilastotoimeen, valtion taloudelliseen tutkimukseen ja rekisterihallintoon yhteensä 87 miljoonaa euroa. Summasta 49 miljoonaa euroa ehdotetaan Tilastokeskuksen toimintamenoihin, 30 miljoonaa euroa Väestörekisterikeskuksen toimintamenoihin ja 3 miljoonaa euroa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenoihin. Lisäksi sähköisen tunnistautumisen menoihin ehdotetaan 5 miljoonan euron arviomäärärahaa.

Valtion alue- ja paikallishallinto

Aluehallintoviraston ja maistraattien toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä 80 miljoonaa euroa. Lisäksi Valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) toimeenpanohankkeen kustannuksiin ehdotetaan 2,5 miljoonaa euroa.

Palvelut valtioyhteisölle

Palveluihin valtioyhteisölle ehdotetaan 37 miljoonaa euroa. Määrärahat sisältävät Valtiokonttorin, Palkeiden ja Valtorin toimintamenot sekä Senaatti-kiinteistöjen investointivaltuudet. Pääosa palveluista rahoitetaan omakustannushintaisena maksullisena toimintana. Tämän lisäksi Valtiokonttori tuottaa valtion keskitettyjä palveluita muun muassa varainhankinnan ja keskuskirjanpidon osalta.

Katso myös: Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2019 talousarvioesitykseksi (kaikkien ministeriöiden hallinnonalat)

Lisätietoja:

Talouspäällikkö Jan Holmberg, puh. 02955 30156, [email protected]