Skip to content
Media

Korrigerad version av finansministeriets budgetförslag publicerad

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.8.2017 15.45
Pressmeddelande

Den uppdaterade versionen av finansministeriets budgetförslag innehåller en korrigering av ett tekniskt fel som gällde arvodet till republikens president.

Tasavallan presidentin palkkio ennallaan (pressmeddelande från republikens presidents kansli 10.8.2017)

FM:s uppdaterade budgetförslag (budjetti.vm.fi)

Kontaktuppgifter:

Juha Majanen, biträdande budgetchef, tfn 02955 30247

Kirsti Vallinheimo, tfn 02955 30076