Skip to content
Media

Valtiovarainministerit julkistivat yhteisen kannanoton Euroopan pääomamarkkinoiden kehittämisestä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.7.2018 13.00
Tiedote

Suomen, Alankomaiden, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin, Tanskan ja Viron valtiovarainministerit julkaisivat tänään 18. heinäkuuta 2018 yhteisen kannanoton Euroopan pääomamarkkinaunionin kehittämisestä. Kannanotto lähetettiin talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (ECOFIN) ja euroryhmän puheenjohtajille sekä komission varapuheenjohtajalle.

Ministerit toteavat kannanotossaan, että EU:n pääomamarkkinaunionin kehittäminen ja loppuunsaattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tehokas pääoman liikkuvuus Euroopassa on välttämätöntä talouden kestävän kasvun edistämiseksi. Avoimia ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä pääomamarkkinoita kehittämällä sekä pääoman liikkuvuuden esteitä poistamalla varmistetaan, että yritykset voivat saada rahoitusta myös muista valtiosta. Tämä vähentää myös riippuvuutta perinteisestä pankkirahoituksesta. Lisäksi yksityinen riskienjako rajojen yli tekee rahoitusjärjestelmästä vakaamman myös kriisitilanteessa.

Ministerit korostavat, että Euroopalla on edessään suuria haasteita. Yhdistynyt kuningaskunta on Euroopan suurin finanssikeskus. Sen lähtiessä EU:sta unionin tulee edistää ponnisteluja EU:n pääomamarkkinoiden kehittämiseksi ja yhdentämiseksi.

”Yksityinen riskien jakaminen pääomamarkkinoiden kautta on keskeistä Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n vakaudelle. Se myös vähentää painetta valtioiden välisen yhteisvastuun lisäämiseen. Suomi on sitoutunut kahdeksan maan yhteistyöhön. Osaltaan sen avulla haluamme varmistaa, että komission jäljellä oleva kausi hyödynnetään pääomamarkkinaunionin kannalta vaikuttavimpien hankkeiden eteenpäinviemiseen”, sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Hankkeiden loppuunsaattaminen vaatii priorisointia

Ministerit painottavat, että pääomamarkkinaunionihankkeita olisi saatettava loppuun vielä tämän lainsäädäntökauden aikana, vuoden 2019 alkupuolella. Tämän saavuttamiseksi on tehtävä priorisointia erilaisten hankkeiden välillä.

Ensinnäkin olisi keskityttävä niihin hankkeisiin, joiden vaikutus on suurin ja joilla on jäsenvaltioiden laaja tuki. Näihin kuuluvat muun muassa kestävän talouden rahoitusta edistävät hankkeet.

Toiseksi ministerit korostavat, että rahoituspalveluiden laatua ja vakautta parantavien teknologisten innovaatioiden hyödyntäminen tulisi mahdollistaa eurooppalaisella rahoitussektorilla täysmääräisesti.

Kolmanneksi kannanotossa nostetaan esille yhteisen sääntökirjan soveltaminen samalla tavoin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja yhtenäisen valvonnan merkitys. Meneillään oleva Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistushanke on tärkeä, ja ministerien näkemyksen mukaan siitä voidaan löytää neuvostossa yhteisymmärrys vielä nykyisten komission ja Euroopan parlamentin kaudella.

Neljänneksi ministerit nostavat esiin pääomalähteitä monipuolistavien kansallisten uudistusten tärkeyden ja komission tuen niiden eteenpäinviemisessä.

Valtiovarainministerien yhteiskunnanotto pääomamarkkinoiden kehittämisestä (tiedote 18.7.2018)

Valtiovarainministerien yhteiskannanotto Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämisestä (tiedote 6.3.2018)

Valtiovarainministeri Petteri Orpo: Suomen, Alankomaiden, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin, Tanskan ja Viron valtiovarainministerit ottavat yhdessä kantaa talous- ja rahaliiton (EMU) kehittämiseen (kolumni 6.3.2018)

Jyrki Knuutinen: Pääomamarkkinaunionin väliarvio – mitä tavoitellaan ja missä mennään? (kolumni 6.7.2017)

Lisätietoja:

Erityisavustaja Elisa Tarkiainen puh. 0400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Ylijohtaja Leena Mörttinen, puh. 02955 30021, leena.morttinen(at)vm.fi