Skip to content
Media

Eurooppa 2020 -ohjelma pureutuu työllisyyteen ja innovointiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.4.2015 13.45
Uutinen

Valtioneuvosto hyväksyi 2. huhtikuuta Eurooppa 2020 -strategian tämänvuotisen kansallisen ohjelman. Suomi jatkaa työtä strategian tavoitteiden saavuttamiseksi vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Eurooppa 2020 -strategia pyrkii siihen, että EU:sta tulee älykäs, kestävä ja osallistava talous.

Kansallisessa ohjelmassa kuvataan, mitä Suomi on tehnyt täyttääkseen maakohtaiset suositukset, jotka hyväksyttiin EU:n neuvostossa viime kesänä. Maakohtaiset suositukset koskevat

  • julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä
  • julkisten palveluiden tuottavuutta
  • erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden työvoimaosuuksien parantamista
  • kilpailua tuote- ja palvelumarkkinoilla
  • innovointia ja yksityisen sektorin tuottavuutta.

Lisäksi esitellään toimia Suomen asettamien kansallisten tavoitteiden osalta. Nämä koskevat

  • työllisyyttä
  • tutkimusta ja kehitystä
  • ilmastoa ja energiaa
  • koulutusta
  • köyhyyden vähentämistä.

Eurooppa 2020 -strategia on EU:n kasvustrategia kuluvalle vuosikymmenelle, joka pyrkii siihen, että EU:sta tulee älykäs, kestävä ja osallistava talous. Nämä kolme toisiaan täydentävää prioriteettia auttavat EU:ta ja sen jäsenmaita saavuttamaan korkean työllisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden.


Eurooppa 2020 -strategia

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Jussi Huopaniemi, puh. 02955 30257