Skip to content
Media

Finland rapporterar till EU om sin offentliga ekonomi och sina strukturella reformer

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2020 12.16
Pressmeddelande

Stabilitetsprogrammet och det nationella reformprogrammet är snävare än vanligt i vår.

Finansministeriet skickade programmen till EU torsdagen den 30 april. Programmen är en del av den europeiska planeringsterminen som samordnar medlemsländernas ekonomiska politik och finanspolitik.

På grund av de exceptionella omständigheterna innehåller stabilitetsprogrammet den här våren inte regeringens mål eller planerade åtgärder för att nå målen. Finland kommer att bereda ett vanligt stabilitetsprogram när de ekonomiska utsikterna är klarare. Då kommer regeringen bland annat att ställa upp mål för de offentliga finanserna och utvärdera hur det medelfristiga målet har uppnåtts.

Det nationella reformprogrammet fokuserar på de strukturella utmaningarna. Finland rapporterar i programmet närmast om de reformer som gjordes före pandemin och hur Finland har följt de landsspecifika rekommendationerna. I programmet granskas också i vilken mån målen i Europa 2020-programmet och målen för hållbar utveckling har uppnåtts.

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, chef för EU-sekretariatet (stabilitetsprogrammet), tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi
Laura Vartia, finansråd (nationella reformprogrammet), tfn 02955 30228, laura.vartia(at)vm.fi