Skip to content
Media

Planen för de offentliga finanserna 2020-2023 godkänd

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2019 13.26
Pressmeddelande

Den 4 april beslutade statsrådet om planen för de offentliga finanserna 2020–2023.

Planen för de offentliga finanserna för 2020–2023 innehåller inga nya politiska riktlinjer, utan grundar sig på den nuvarande lagstiftningen. I planen beaktas effekterna av statsminister Sipiläs regerings beslut på de kommande årens utgifts- och inkomstnivåer.

Dessutom godkände statsrådet stabilitetsprogrammet (bilaga till planen för de offentliga finanserna) och det nationella reformprogrammet, vilka Finland överlämnar till EU. Programmen hänför sig till den europeiska planeringsterminen.

Planen för de offentliga finanserna (inklusive stabilitetsprogrammet)
Nationella reformprogrammet
Europeiska planeringsterminen
Överenskommelse nåddes om den tekniska planen för de offentliga finanserna för 2020–2023 (statsrådets pressmeddelande 28.3.2019)

Ytterligare information:

Johanna von Knorring, budgetråd, tfn 0295530232, (planen för de offentliga finanserna), johanna.vonknorring(at)vm.fi
Marketta Henriksson, finansråd (stabilitetsprogrammet), tfn 0295 530 441, marketta.henriksson(at)vm.fi
Laura Vartia, finansråd (nationella reformprogrammet), tfn 02955 30441, laura.vartia(at)vm.fi