Skip to content
Media

IMF on julkaissut Suomesta julkisen talouden läpinäkyvyysarvion

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.3.2015 9.37
Tiedote

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on julkaissut Suomea koskevan julkisen talouden läpinäkyvyysarvion. Valtiovarainministeriö pyysi arvion osana omaa kehittämistyötään, jonka tarkoituksena on vahvistaa julkisen talouden raportointia ja ohjausta.

Arvion perustana on IMF:n kehittämä Fiscal Transparency Evaluation -niminen työkalu, jonka avulla IMF arvioi maiden läpinäkyvyyteen liittyviä käytäntöjä ja laatii ohjeellisia kehittämisehdotuksia (ks. http://www.imf.org/external/np/fad/trans/). Vastaava arvio on laadittu aikaisemmin yhdeksästä maasta.


Arvion mukaan Suomen menettelytavat vastaavat laajasti ottaen parhaita kansainvälisiä käytäntöjä. IMF kuitenkin kehottaa Suomea mm. esittämään julkista taloutta koskevat tilastot nykyistä kattavammassa muodossa sekä selventämään finanssipolitiikkaa koskevaa tavoitteenasettelua ja lisäämään tavoitteiden toteutumista koskevaa raportointia. Julkista taloutta koskevien riskien raportointia tulisi niin ikään yhtenäistää. Tämä mahdollistaisi nykyistä kattavavamman kokonaiskuvan muodostamista julkisen talouden riskeistä.


IMF:n julkaisu

IMF:n tiedote asiasta


Lisätietoja:

Talouspolitiikan koordinaattori, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, puh. 02955 30169
Finanssineuvos Sami Yläoutinen, puh. 02955 30320