Hoppa till innehåll
Media

IMF har publicerat sin bedömning om transparensen inom Finlands offentliga ekonomi

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2015 9.37
Pressmeddelande

Internationella valutafonden (IMF) har publicerat sin bedömning om transparensen inom den offentliga ekonomin i Finland. Finansministeriet begärde en bedömning i anslutning till sitt eget utvecklingsarbete som syftar till att förstärka rapporteringen om och styrningen av den offentliga ekonomin.

Bedömningen baserar sig på IMF:s Fiscal Transparency Evaluation –verktyg med vars hjälp IMF utvärderar förfaranden som anknyter till transparensen i olika länder, och utarbetar riktgivande utvecklingsförslag (se http://www.imf.org/external/np/fad/trans/). Motsvarande bedömningar har redan gjorts om nio andra länder.

De finländska tillvägagångssätten motsvarar enligt bedömningen i stort sett de bästa internationella förfarandena. IMF uppmanar emellertid Finland bl.a. till att publicera mera täckande statistik om den offentliga ekonomin än i dagsläget, samt till att förtydliga målsättningarna med finanspolitiken och att utöka rapporteringen om uppnåendet av målen. Rapporteringen om riskerna inom den offentliga ekonomin borde också förenhetligas. På så sätt kunde man göra det möjligt att skapa en mera täckande helhetsuppfattning över riskerna inom den offentliga ekonomin.

IMF:s publikation

IMF:s pressmeddelande

Ytterligare information:

Jukka Pekkarinen, finanspolitisk koordinerare, överdirektör, tfn 02955 30169

Sami Yläoutinen, finansråd, tfn 02955 30320