Skip to content
Media

Ulkoasiainministeriö ja valtiovarainministeriö tiedottavat
Kehitysrahoitus ja Afrikan talouskasvu keskustelunaiheina Maailmanpankin kuvernöörikokouksessa Helsingissä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2015 17.00
Tiedote

Maailmanpankin kuvernöörikokous kokosi Helsinkiin 11. helmikuuta arvovaltaisen joukon Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministereitä. Mukana oli myös Maailmanpankin pääjohtaja Jim Yong Kim.

Tapaamisen aiheina olivat muun muassa Maailmanpankin strateginen uudistaminen sekä tämän vuoden äänivaltauudistus. Lisäksi keskusteltiin Afrikan taloudellisesta noususta sekä ebolan-vastaisesta taistelusta. Yhteiskunnallinen kehitys ja talouskasvu on ollut mantereella merkittävää, mutta samalla maiden ja alueiden välinen eriarvoistuminen on voimistunut. Maailmanpankin on huomioitava tämä toiminnassaan entistä paremmin, kokouksessa todettiin.

"Vuosittainen vaalipiiritapaaminen yhdessä pääjohtajan kanssa on tärkeä tilaisuus tuoda esille Pohjoismaiden ja Baltian maiden strategisia painotuksia. Osallistavan ja työtä luovan kasvun sekä naisten ja miesten välisen taloudellisen tasa-arvon edistäminen ovat tällaisia meille tärkeitä painotuksia. Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että eriarvoisuuden vähentäminen on noussut maailmanpankin strategiatyön keskiöön", tiivisti kokousta puheenjohtanut valtiovarainministeri Antti Rinne kokouksen antia.

"Kävimme myös mielenkiintoisen keskustelun Afrikan taloudellisesta kehityksestä. Afrikan talous kasvaa ja monipuolistuu, mutta toisaalta mantereella on humanitaaristen kriisien alueita, joissa ääriliikkeet vahvistuvat. Työttömyyteen, erityisesti nuorisotyöttömyyteen, puuttuminen sekä kaupan ja investointien edistäminen ovat siksi olennaisia kehityksen välineitä. Taloudellinen hyvinvointi edistää myös demokratiaa", valtiovarainministeri Rinne lisäsi.

Virallisen kehitysavun rooli muutoksessa

Keskustelua käytiin myös rahoituskanavista ja virallisen kehitysavun roolin muutoksesta. Samalla pohjustettiin heinäkuussa Addis Abebassa pidettävää rahoituskokousta, joka on osa uusien kestävän kehityksen tavoitteiden valmistelua. Osallistujat painottivat hyvän hallinnon ja verojärjestelmien kehittämisen merkitystä.

"On tärkeää, että kehitysmaiden veronkantokykyä ja hyvää hallintoa kehitetään. Uusien kehitystavoitteiden rahoitus on valtava haaste, joka vaatii uutta ajattelua. Kehityksen rahoittamiseen tarvitaan yhteistyötä ja monikanavaisuutta. Virallisella kehitysavulla on edelleen oma tärkeä roolinsa, mutta samalla tarvitaan yksityistä sektoria ja kehitysmaiden omia toimia", sanoi kehitysministeri Sirpa Paatero.

Myös Suomi on aikanaan saanut apua Maailmanpankin lainojen muodossa. Suomi oli käytännössä kehitysmaa, joka sai apua infrastruktuurin ja teollisuuden kehittämiseen.

"Suomi on päässyt jaloilleen ja maailma on samalla muuttunut valtavasti. Haastavasta taloustilanteesta huolimatta Suomella on aito mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin Maailmanpankin kaltaisten toimijoiden kautta. Meidän on puolestamme kannettava vastuuta maailman tasapainoisesta kehityksestä, mutta samalla huolehdittava siitä, että kehittyvillä mailla on mahdollisuus viedä kehitystä itse eteenpäin. Kestävä muutos syntyy, kun kaikki ovat osallisia", kehitysministeri Paatero sanoi.

Pohjoismaat ja Baltia tärkeitä kumppaneita Maailmanpankille

Kokoukseen osallistunut Maailmanpankin pääjohtaja Jim Yong Kim kiitti Pohjoismaita ja Baltian maita hyvästä kumppanuudesta.

”Pohjoismaat ja Baltian maat ovat tärkeitä kumppaneita Maailmanpankille", pääjohtaja Kim sanoi. ”Pohjoismaille on kertynyt huomattavaa asiatuntemusta niiden pitkäaikaisesta sitoutumisesta kehitysmaissa, ja Baltian maat ovat läpikäyneet vaikuttavan siirtymisprosessin itsenäistymisensä jälkeen.  Näiden maiden kokemukset tarjoavat arvokasta tietoa kehitykselle eri puolilla maailmaa."

Maailmanpankin Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirissä on perinteenä, että pankin kuvernöörit tapaavat kerran vuodessa pankin pääjohtajan jossain kahdeksasta vaalipiirin pääkaupungista. Tänä vuonna vuorossa on Suomi.

Kokouksen isäntänä toimi Suomen kuvernööri, valtiovarainministeri Antti Rinne, ja emäntänä Suomen varakuvernööri, kehitysministeri Sirpa Paatero. Pääjohtaja Jim Yong Kimin lisäksi Pohjoismaista ja Baltian maista kokoukseen osallistuivat Latvian, Liettuan, Viron, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kuvernöörit eli valtionvarainministerit Jānis Reirs, Rimantas Šadžius, Maris Lauri ja Magdalena Andersson, ulkoministeri Børge Brende, kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Mogens Jensen sekä Ruotsin varakuvernööri, kehitysministeri Isabella Lövin ja Islannin ulkoministeriön valtiosihteeri Stefán Haukur Jóhannesson.

Lisätietoja


Erityisasiantuntija Tuuli Juurikkala, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30051
Virkamiessihteeri Kaisa Korhonen, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 602
Lähetystöneuvos Leena Ritola, ulkoasiainministeriö, puh. 0295 351 524
Ministeri Paateron erityisavustaja Sonja Kekkonen, ulkoasiainministeriö puh. 050 455 4680

Antti Rinne Rahoitusmarkkinat