Skip to content
Media

Minister Kulmuni utsåg Pekka Morén till sin särskilda representant i klimatkoalitionen

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2020 8.55
Pressmeddelande
Pekka Morén.

Finansrådet Pekka Morén är finansminister Katri Kulmunis särskilda representant vid finansministrarnas internationella klimatkoalition.

Finansministrarnas klimatkoalition grundades våren 2019 på Finlands initiativ. Koalitionen har som mål att se till att klimatförändringen beaktas i planeringen av den ekonomiska politiken och finansieringslösningarna. Finland är ordförande för koalitionen tillsammans med Chile.

”Vi har som mål att koalitionen ska bli en betydande aktör i arbetet mot klimatförändringen. Även om uppmärksamheten just nu fästs vid bekämpningen av coronaviruset får vi inte glömma nödvändigheten att av vidta åtgärder mot klimatförändringen", säger minister Kulmuni.

Morén har varit andra ordföranden för klimatkoalitionen vid ministrarnas möten på ställföreträdarnivå sedan februari 2019. I fortsättningen kan han företräda finansministern i klimatkoalitionen, och han kan vid behov också agera ordförande för koalitionen.

Till uppgifterna hör att beakta de finländska klimatpolitiska aspekterna och att hålla kontakt med viktiga aktörer och myndigheter i Finland. Den särskilda representanten står under finansministerns och statssekreteraren som kanslichefs ledning. Morén innehar positionen i två år. Han har hittills ansvarat för stabilitetsfrågor och internationella finansiella frågor inom euroområdet vid ministeriet.

"Koalitionen har fått en flygande start. Ordförandeskapet har blivit en uppgift på heltid, så ministern har inte möjlighet att delta aktivt i arbetet. Uppdraget som särskild representant stärker förutsättningarna för att göra koalitionen till ett permanent samarbetsforum", berättar Morén.

52 medlemsländer har anslutit sig till koalitionen och det finns cirka 20 parter från olika institutioner. I februari beredde koalitionen de så kallade Helsingforsprinciperna som styr dess verksamhet.

Bakgrundsinformation om klimatkoalitionen (på engelska)

Handlingsplan (på engelska)

Helsingforsprinciperna (på engelska)

Ytterligare information:

Kari Jääskeläinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 044 0581030, kari.jaaskelainen(at)vm.fi
Pekka Morén, finansråd, puh. 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi