Skip to content
Government and ministries Media

Kunnille ehdotetaan koronatukia myös seitsemännessä lisätalousarviossa

Valtiovarainministeriö
23.10.2020 16.44
Tiedote

Vuoden 2020 seitsemännessä lisätalousarviossa ehdotetaan kunnille yhteensä 750 miljoonan euron ja sairaanhoitopiireille 200 miljoonan euron tukea koronaepidemian aiheuttamien kustannusten kattamiseen. Tukien tavoitteena on turvata kuntien peruspalveluita, auttaa lisäämään koronaepidemian hallinnan kannalta olennaisia palveluita ja varmistaa hallituksen hybridistrategian onnistuminen.

Hallitus sopi tuista vuoden 2021 talousarvioneuvottelujen yhteydessä. Valtio on jo aiemmin tänä vuonna osoittanut kunnille eri lisätalousarvioissa mittavan 1,4 miljardin euron tukipaketin peruspalvelujen turvaamiseksi.

355 miljoonaa euroa osoitetaan hybridistrategian hoitamiseen

Koronaviruksen testauksesta ja jäljittämisestä kunnille aiheutuviin välittömiin kustannuksiin ehdotetaan 350 miljoonan euron kertaluonteista peruspalvelujen valtionosuuslisäystä. Ahvenanmaan maakunnan vastaaviin kustannuksiin ehdotetaan 5 miljoonaa euroa.

Tuen tarkoitus on mahdollistaa kuntien kyky huolehtia hybridistrategian mukaisista toimista koronaepidemian hoitamisessa. Määrärahan turvin kunnat voivat ylläpitää muun muassa tarvittavia testaukseen ja testauskapasiteetin nostamiseen, jäljittämiseen, karanteeneihin ja potilaiden hoitoon liittyviä toimia. Määräraha on tarkoitettu korvaamaan myös sairaanhoitopiirien kuntalaskutusta koronan aiheuttamissa kuluissa.

Hybridistrategian toteuttamiseen tarkoitetun valtionosuuslisäyksen jakoperusteena on testausmäärä sairaanhoitopiireittäin. Kunkin sairaanhoitopiirin sisällä tuki kohdennetaan sairaanhoitopiiriin kuuluviin kuntiin asukaskohtaisesti yhtä suurella määrällä. Tuki jaetaan peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä, koska tapa todettiin valmistelun kuluessa hallinnollisesti yksinkertaisimmaksi ja nopeimmaksi.

Peruspalvelujen valtionosuuksiin ehdotetaan 400 miljoonaa euroa

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin ehdotetaan lisäksi 400 miljoonan euron kertaluonteista lisäystä. Lisäys jaetaan kuten neljännessä lisätalousarviossa osoitettu tuki: 1/3 kohdennetaan tasasuuruisesti asukasta kohden ja 2/3 kunnallisveron tilittämisessä kuluvana vuonna sovellettavien jako-osuuksien perusteella. Valtionosuuden lisäyksestä 4,3 miljoonaa euroa jaetaan kuitenkin 13–15-vuotiaiden asukkaiden määrän perusteella korvaamaan koululaisille tehtäviä maskihankintoja. 

Sairaanhoitopiirejä tuetaan 200 miljoonalla eurolla

Sairaanhoitopiireille ehdotetaan 200 miljoonan euron tukea, joka jaetaan valtionavustuksena. Avustus on tarkoitettu kattamaan koronapotilaiden hoidosta ja pandemiaan varautumisesta aiheutuneita kustannuksia sekä sairaanhoitopiirien mahdollisia koronavirustilanteen aiheuttamia alijäämiä. 

Avustus jaetaan samoin perustein kuin neljännessä lisätalousarviossa osoitettu samansuuruinen tuki: 4/5 jaetaan suhteessa asukasmäärään ja 1/5 testien, tehohoito- ja vuodeosastovuorokausien perusteella.

Kuntien tukemista jatketaan vuonna 2021

Vuonna 2021 peruspalveluiden valtionosuuksia lisätään kertaluontoisesti 280 miljoonalla eurolla ja harkinnanvaraista valtionosuutta 20 miljoonalla eurolla. Yhteisöveron jako-osuuden korottamista jatketaan vuonna 2021, mikä vahvistaa kuntataloutta 550 miljoonalla eurolla. Lisäksi hallitus on sitoutunut korvamaan hybridistrategian toteuttamisesta kunnille aiheutuvat testaus- ja jäljityskustannukset täysimääräisesti.

Lisätietoja:

kuntaministerin erityisavustaja Minna Salminen, puh. 050 445 5350, minna.salminen(at)vm.fi
finanssineuvos Tanja Rantanen (valtionosuudet), puh. 02955 30338, tanja.rantanen(at)vm.fi
hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen (sairaanhoitopiirien tuki), puh. 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)vm.fi