Skip to content
Media

Maakuntauudistus etenee – projektiryhmä ja valmisteluryhmät aloittavat työnsä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2016 14.27
Tiedote

Valtiovarainministeriö on asettanut projektiryhmän ja valmisteluryhmät valmistelemaan maakuntauudistusta. Projektiryhmän puheenjohtaja on projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti. Hän toimii myös sote-uudistuksen projektiryhmän puheenjohtajana ja projektinjohtajana. Maakuntauudistuksen projektiryhmän toimikausi on 22.4.2016–15.4.2019.

Maakuntauudistus (aiemmin aluehallintouudistus) on yksi hallituksen reformeista. Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaan maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Maakunnille siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien lisäksi pääosa ELY-keskusten tehtävistä, maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät, järjestämisvastuu TE-toimistojen tehtävistä sekä lisäksi eräitä kuntien ja aluehallintovirastojen tehtäviä. Maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Asetetun maakuntauudistuksen projektiryhmän tukena toimii kuusi valmisteluryhmää. Valmisteluryhmiä on eri toimialojen tehtävien siirtämistä ja uudistamista, maakuntien ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää sekä uudistuksen edellyttämiä rahoitusjärjestelyjä, henkilöstön asemaa ja muutostilanteen työhyvinvointia, maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä, valmius- ja varautumistehtävien organisointia sekä aluehallintovirastojen uudistamista varten. Valmisteluryhmissä on laaja edustus eri tahoilta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, itsehallintoalueiden perustamisen ja maakuntauudistuksen valmistelun virkamiesohjausryhmän tehtävänä on varmistaa projektin eteneminen, tavoitteiden saavuttaminen ja resursointi sekä huolehtia työskentelyn priorisoinnista ja yhteensovittamisesta ministeriöissä. Virkamiesohjausryhmää on täydennetty maakuntauudistuksen valmistelua koskevissa asioissa uusilla jäsenillä. Virkamiesohjausryhmän puheenjohtajana maakuntauudistusta koskevissa asioissa on valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä.
Projektinjohtaja raportoi ja vastaa projektia koskevien asioiden esittelystä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen vetämälle reformiministerityöryhmälle.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Sami Miettinen, VM, p. 046 9234695, [email protected]
alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM/VM, puh.0295 163012, [email protected]
rakenne- ja ohjausyksikön päällikkö Tarja Hyvönen, VM, p. 050 5555230, [email protected]