Skip to content
Media

Landskapsreformen framskrider - projektgruppen och beredningsgrupperna inleder sin verksamhet

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2016 14.27
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillsatt en projektgrupp och beredningsgrupper för beredningen av landskapsreformen. Ordförande för projektgruppen är projektansvarige, understatssekreteraren Tuomas Pöysti. Han är även ordförande och projektansvarig för projektgruppen för social- och hälsovårdsreformen. Mandatperioden för landskapsreformens projektgrupp är 22.4.2016-15.4.2019.

Landskapsreformen (tidigare regionförvaltningsreformen) är en av regeringens reformer. Landskapens uppgifter baserar sig enligt regeringens beslut av den 5 april 2016 på en tydlig arbetsfördelning mellan kommunerna, landskapen och staten. Förutom social- och hälsovårdsuppgifterna överförs till landskapen största delen av NTM-centralernas uppgifter, landskapsförbundens lagstadgade uppgifter, ansvaret för ordnandet av TE-byråernas uppgifter samt vissa kommunala uppgifter och uppgifter från regionförvaltningsverken. Landskapen inleder sin verksamhet 1.1.2019.

Projektgruppen för landskapsreformen stöds av sex beredningsgrupper. Det finns beredningsgrupper för överföringen och förnyandet av uppgifterna inom olika branscher, landskapens styrnings- och finansieringssystem samt nödvändiga finansieringsarrangemang, personalens ställning och välbefinnandet i förändringssituationen, landskapens informationshantering och gemensamma informationssystem, organiseringen av beredskapsuppgifter samt för omorganiseringen av regionförvaltningsverken. Beredningsgrupperna har omfattande representation från olika parter.

Tjänstemannastyrningsarbetsgruppen för beredningen av social- och hälsovården, grundandet av de självstyrande områdena och landskapsreformen ansvarar för projektets framskridning, uppnåendet av målen och för resurserna, och den sörjer för prioriteringen och samordnandet av arbetet vid ministerierna. Tjänstemannastyrningsgruppen har kompletterats med nya medlemmar till den del det gäller beredningen av landskapsreformen. Statssekreteraren som kanslichef, Martti Hetemäki finansministeriet), är ordförande för tjänstemannastyrningsgruppen för landskapsreformen. Projektledaren rapporterar och svarar för föredragningen av ärenden som gäller projektet för reformministerarbetsgruppen som leds av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Ytterligare information:

Sami Miettinen, specialmedarbetare, FM, tfn 046 9234695, [email protected]
Tuomas Pöysti, understatssekreterare, SHM/FM, tfn 0295 163012, [email protected]
Tarja Hyvönen, chef för struktur- och styrningsenheten, FM, tfn 050 5555230, [email protected]

Tillsättningsbrev för projektgruppen för landskapsreformen (pdf)
Tillsättningsbrev för beredningsgrupperna inom projektgruppen för landskapsreformen (pdf)
Ändring av styrgruppen för social- och hälsovården, grundandet av de självstyrande områdena och regionförvaltningsreformen (pdf)

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit regeringen sote-uudistus