Skip to content
Media

Verkställandet av AuroraAI-nätet främjas

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2019 12.50
Nyhet

Regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering innehåller ett mål om att främja produktiviteten med hjälp av digitalisering. Regeringen allokerade vid budgetförhandlingarna finansiering till AI-programmet AuroraAI, vars syfte är att förbättra samordningen mellan tjänster som tillhandahålls medborgarna.

Utnyttjandet av information och den snabbt utvecklande tekniken ger nya möjligheter att effektivisera verksamheten, åstadkomma kostnadsbesparingar samt att förbättra matchningen och kvaliteten hos servicen samt kundupplevelsen. Den offentliga förvaltningens produktivitet ska också förbättras genom att utnyttja AI, automatisering och robotprogram.

Finansministeriet inledde hösten 2018 förstudieprojektet för AI-programmet AuroraAI. Projektet utarbetade en utvecklings- och verkställighetsplan som varar till 2023. Ett stort antal organisationer inom den offentliga, den privata och den tredje sektorn deltog i förstudieskedet.

”AuroraAI skapar en handlingsmodell som möjliggör smidigare matchning mellan serviceleverantörerna och de som behöver service. AI används framför allt för att göra det möjligt för människor att utnyttja tjänster just i det ögonblick då de verkligen behövs. Detta görs genom att betrakta livet ur människors perspektiv: då en viss livshändelse, till exempel byte av arbetsplats aktualiseras, erbjuds man automatiskt sådana såväl offentliga, privata som tredje sektorns tjänster som understöder övergången från ett arbete till ett annat utan några arbetslöshetsperioder. Detta möjliggörs av AuroraAI-nätet som utvecklas till stöd för handlingsmodellen så att offentliga, privata och tjänster inom tredje sektorn kan samarbeta för människors bästa”, berättar specialsakkunnige Aleksi Kopponen och samordnaren Niko Ruostetsaari.

En helhet som utnyttjar AI på ett mångsidigt sätt kan uttryckligen erbjuda tjänster som svarar mot kunders verkliga behov.

”Målet med AuroraAI-nätet är att underlätta var och ens vardag”, konstaterar Kopponen.

Verkställandet av AuroraAI-nätet inleds med en kick off tillställning

Planerna på att konstruera AuroraAI-nätet drivs nu framåt på ett konkret sätt. Centrala teman som bör tas i beaktande är tjänsterna, plattformen, informationsförvaltningen, kompetensen, effektiv allokering av resurser, digitalt förtroende, ledande, reglering och skapandet av projekt. Finansministeriet ordnar den 24 oktober en kick off tillställning där dessa teman behandlas. Tillställningen avslutas med att sakkunniggrupper sammanfattar sina åsikter till stöd för bearbetandet av en egentlig projektplan.

Tillställningen ordnas vid finansministeriets mötescenter i Kronohagen i Helsingfors, torsdagen den 24 oktober kl. 8.30 - 15.00. Läs mera och anmäl dig senast den 17 oktober. Platsantalet är begränsat. Det är dock möjligt att delta i beredningen av programmet även efter tillställningen genom att be de undertecknade om en inbjudan till AuroraAI-nätet.

Ytterligare information:

Aleksi Kopponen, specialsakkunnig, tfn 02955 30145, aleksi.kopponen(at)vm.fi
Niko Ruostetsaari, samordnare, tfn 02955 30309, niko.ruostetsaari(at)vm.fi