Hyppää sisältöön
Media

AuroraAI-verkon toimeenpanoa lähdetään edistämään

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2019 12.50
Uutinen

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi vauhdittaa tuottavuutta digitalisaation keinoin. Hallitus suuntasi budjettiriihessä rahoitusta tekoälyohjelma AuroraAI:lle, jonka avulla on tarkoitus saattaa kansalaisille tarjottavat palvelut entistä paremmin yhteen.

Tiedon ja nopeasti kehittyvien teknologioiden hyödyntäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa, tuottaa kustannussäästöjä sekä parantaa palveluiden kohtaantoa, laatua ja asiakaskokemusta. Myös julkisen hallinnon tuottavuutta on lähdetty kasvattamaan hyödyntämällä tekoälyä, automaatiota ja robotiikkaa.

Valtiovarainministeriö käynnisti syksyllä 2018 tekoälyohjelma AuroraAI:n esiselvityshankkeen, jonka aikana laadittiin vuoteen 2023 ulottuva kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma. Esiselvitysvaiheeseen osallistui lukuisia organisaatioita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta.

”AuroraAI:ssa luodaan toimintamalli, joka saattaa palveluiden tarvitsijat sekä niiden tarjoajat tekoälyn avulla entistä sujuvammin yhteen. Tekoälyä hyödynnetään toimintamallissa erityisesti siihen, että palvelut ovat kansalaisten hyödynnettävissä juuri silloin, kun niitä aidosti tarvitaan. Tämä toteutetaan tarkastelemalla elämää kansalaisen näkökulmasta: kun tietty elämäntapahtuma, kuten esimerkiksi työpaikan vaihto on toteutumassa, saa kansalainen automaattisesti tarjolle niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin palveluita, jotka tukevat kansalaista siirtymään työstä työhön ilman erillistä työttömyysjaksoa. Tämän mahdollistaa toimintamallin tueksi kehitettävä AuroraAI-verkko, jossa julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut vuorovaikuttavat kansalaisen parhaaksi”, erityisasiantuntija Aleksi Kopponen ja koordinaattori Niko Ruostetsaari kertovat.

Tekoälyä monipuolisesti hyödyntävä järjestelmäkokonaisuus tarjoaa palveluita nimenomaan asiakkaiden todellisiin tarpeisiin.

”AuroraAI-verkko luodaan helpottamaan meidän jokaisen arkea”, Kopponen toteaa.

AuroraAI-verkon toimeenpano polkaistaan käyntiin kick off -tilaisuudella

Suunnitelmaa AuroraAI-verkon rakentamisesta lähdetään viemään nyt konkreettisesti eteenpäin. Keskeisiä huomioitavia teemoja ovat palvelut, alusta, tiedon hallinta, osaaminen, resurssien tehokas allokointi, digitaalinen luottamus, johtaminen, sääntely ja projektointi. Valtiovarainministeriö järjestää 24. lokakuuta kick off -tilaisuuden, jossa näitä teemoja käsitellään. Tilaisuuden päätteeksi asiantuntijaryhmät kokoavat näkemyksensä yhteen varsinaisen projektisuunnitelman työstön tueksi.

Tilaisuus järjestetään valtiovarainministeriön kokouskeskuksessa Helsingin Kruununhaassa torstaina 24.10. klo 8.30–15.00. Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 17. lokakuuta. Paikkoja tilaisuuteen on rajoitetusti. Ohjelman valmisteluun on mahdollista osallistua myös tilaisuuden jälkeen pyytämällä lisätietojen antajilta liittymiskutsun AuroraAI-verkostoon.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Aleksi Kopponen, puh. 02955 30145, aleksi.kopponen(at)vm.fi
Koordinaattori Niko Ruostetsaari, puh. 02955 30309, niko.ruostetsaari(at)vm.fi