Skip to content
Media

Työryhmä selvittämään konserniverotuksen uudistamista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2019 14.06
Tiedote

Valtiovarainministeriön työryhmä ryhtyy selvittämään konserniverotuksen uudistamista ja lopullisten tappioiden verokohtelua.

Työryhmän tehtävä on

  • selvittää konsernien tuloksentasausjärjestelmän uudistamista järjestelmässä havaittujen ongelmien poistamiseksi
  • selvittää, millä edellytyksillä ulkomaisten tytäryhtiöiden lopulliset tappiot olisivat vähennyskelpoisia Suomessa
  • selvittää, miten mahdollistettaisiin niiden vähentäminen EU-oikeuden edellyttämällä tavalla.

Uudistaminen on toteutettava siten, että huomioon otetaan paitsi Suomen kilpailukyky myös veropohjan turvaaminen ja verotuksen ennakoitavuus.

Uudistus perustuu hallitusohjelmaan. Taustalla on myös EU:n komission Suomelle antama huomautus.

Valtiovarainministeriö asetti työryhmän 31. lokakuuta. Toimikausi päättyy 31. tammikuuta 2021.

Työryhmässä on edustajat valtiovarainministeriöstä, korkeimmasta hallinto-oikeudesta, Verohallinnosta, yliopistomaailmasta ja elinkeinoelämän järjestöistä. Ryhmän tulee kuulla työskentelyn aikana keskeisiä järjestöjä.

Asettamispäätös ja muut hankkeen asiakirjat (hankesivut)

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Jari Salokoski, puh. 02955 30437, jari.salokoski(at)vm.fi