Skip to content
Media

Arbetsgrupp utreder förnyandet av koncernbeskattningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2019 14.06
Pressmeddelande

En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp börjar utreda förnyandet av koncernbeskattningen och skattebehandlingen av slutliga förluster.

Arbetsgruppen ska

  • utreda förnyandet av resultatutjämningssystemet för koncern i syfte att eliminera problem som observerats i systemet
  • utreda de förutsättningar under vilka utländska dotterbolags slutliga förluster kunde vara avdragsgilla i Finland
  • utreda hur de kunde dras av på det sätt som förutsätts av unionsrätten.

Förnyandet bör genomföras så att man förutom Finlands konkurrenskraft även tar i beaktande att skattebasen tryggas och att beskattningen förblir förutsägbar.

Reformen baserar sig på regeringsprogrammet. Bakgrunden utgörs även av EU-kommissionens anmärkning till Finland.

Finansministeriet tillsatte arbetsgruppen den 31 oktober. Mandatperioden löper ut den 31 januari 2021.

Arbetsgruppen har företrädare för finansministeriet, högsta förvaltningsdomstolen, Skatteförvaltningen, universitetsvärlden samt näringslivsorganisationer. Gruppen ska höra de viktigaste berörda organisationerna under arbetets gång.

Beslut om tillsättande och andra projekthandlingar (projektsidorna, på finska)

Ytterligare information:

Jari Salokoski, finansråd, arbetsgruppens ordförande, tfn 02955 30437, jari.salokoski(at)vm.fi