Skip to content
Government and ministries Media

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta:
Ansioiden nousu hidasta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2017 13.00
Uutinen

Ansiotaso kasvoi viime vuonna 1,1 %, ja kuluvana vuonna ansioiden kasvun ennustetaan jäävän nollan tuntumaan, toteaa Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan (Tukuseto) tuore palkanmuodostuksen seurantaraportti.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta julkaisi uuden palkanmuodostuksen seurantaraportin 27.6.2017. Raportissa selvitetään ansioiden, hintojen, ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja niiden kehitysnäkymiä. Toimikunta hyödyntää arvioissaan valtiovarainministeriön suhdanne-ennustetta, joka on julkaistu VM:n kansantalousosaston Taloudellisessa katsauksessa 21.6.2017.

Bruttokansantuotteen kasvu nopeutui vuonna 2016 1,5 prosenttiin kotimaisen kysynnän vauhdittamana, raportti toteaa. Alkuvuodesta 2017 talouskasvu on ollut odotettua nopeampaa ja vuoden 2017 kasvuksi ennustetaan 2,4 prosenttia. Vuoden 2018 kasvuksi muodostuu 1,6 prosenttia ja vuoden 2019 kasvuksi 1,5 prosenttia. Talous kasvaa myös laaja-alaisemmin, sillä talouden aktiviteetti ei ole enää pelkästään kotimaisen kysynnän varassa. Myös vienti kasvaa selvästi vientimarkkinoiden kasvun nopeutumisen ja kilpailukyvyn kohenemisen myötä. Ennustejakson 2017–2019 loppua kohden kotitalouksien reaalitulojen kasvu heikentyy ja yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu.

Työllisyysaste nousee, mutta palkkakehitys on vaatimatonta

Laaja-alainen talouskasvu nostaa vuonna 2017 työllisten määrän 0,6 prosenttia edellisvuotta korkeammaksi, ja samalla työllisyysaste nousee yli 69 prosentin. Vientivetoinen kasvu nostaa ensisijaisesti tuottavuutta, minkä seurauksena työllisyyden kasvu jää suhteessa hitaammaksi. Bruttokansantuotteen kohtuullisena jatkuva kasvu vuosina 2018 ja 2019 parantaa edelleen työllisyyttä, ja samalla työttömien määrä laskee. Työttömyysasteen odotetaan laskevan alle kahdeksaan prosenttiin vuonna 2019.

Nimellisansiot nousivat vuonna 2016 ansiotasoindeksillä mitattuna 1,1 prosenttia, josta sopimuspalkkojen nousu oli 0,6 prosenttia. Kilpailukykysopimukseen sisältyvien nollakorotusten ja julkisen sektorin lomarahojen leikkausten takia ansioiden arvioidaan kasvavan ainoastaan 0,2 prosenttia vuonna 2017. VM:n ennusteessa ansiotason nousu nopeutuu maltillisesti ollen 1,2 prosenttia vuonna 2018 ja 1,5 prosenttia vuonna 2019.

Työllisyyden kasvu tukee palkansaajien ostovoimaa

Kuluvana vuonna inflaatio nopeutuu 1,0 prosenttiin. Taustalla on erityisesti energian hintojen nousu. Inflaation kasvu on kuitenkin edelleen tavanomaista hitaampaa. Vuonna 2018 inflaatio nousee 1,3 prosenttiin ja edelleen 1,4 prosenttiin vuonna 2019.

Palkansaajien ostovoimaa tukivat viime vuonna pääosin alhainen inflaatio ja työllisyyden kasvu. Kuluvana vuonna ostovoimaa tukevat työllisyyden kasvu ja kilpailukykysopimukseen liittyvät veronkevennykset.

Ostovoimaa puolestaan heikentävät inflaation nopeutuminen, työntekijän sosiaaliturvamaksujen nousu sekä julkisen sektorin lomarahojen leikkaus. VM:n ennusteen mukaan vuosina 2018 ja 2019 ostovoima hivenen supistuu, tai ei ainakaan nouse.

Suomen kustannuskilpailukyky paranee suhteessa muuhun euroalueeseen

Nimelliset yksikkötyökustannukset nousivat vuonna 2016 Suomessa pitkästä aikaa hieman vähemmän kuin euroalueella keskimäärin. Kilpailukykysopimuksen seurauksena Suomen yksikkötyökustannusten ennustetaan laskevan 1,5 prosenttia vuonna 2017.

Euroopan komission ennusteen mukaan Suomen yksikkötyökustannusten kasvu jää vuosina 2016–2018 selvästi euroaluetta hitaammaksi. Näin ollen Suomen kustannuskilpailukyky paranee suhteessa muuhun euroalueeseen.

Raportti

Lisätietoja:

ylijohtaja Mikko Spolander, puh. 02955 30006, mikko.spolander(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Pasi Koikkalainen puh. 02955 30045, pasi.koikkalainen(at)vm.fi

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta (Tukuseto) laatii taloudellisia selvityksiä ja laskelmia työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja sekä päätöksentekoa varten. Toimikunnassa ovat edustettuina muun muassa keskeiset työmarkkinajärjestöt. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto toimii toimikunnan sihteeristönä.