Skip to content
Government and ministries Media

Finansminister Vanhanens ordförande vid klimatkoalitionens första årsmöte

Finansministeriet
9.10.2020 12.05
Pressmeddelande

Finansministrarnas klimatkoalition sammanträder till sitt första årsmöte måndagen den 12 oktober. Finland har en synlig roll i videokonferensen, eftersom finansminister Vanhanen leder mötet tillsammans med Chiles finansminister Briones. Mötet är en del av Världsbankens och IMF:s årsmötesvecka.

Ministrarna går igenom klimatkoalitionens arbete och fastställer mål för nästa år. Man diskuterar också hur coronapandemin påverkar finansministrarnas arbete och hur klimatåtgärderna kan beaktas i den ekonomiska återhämtningen. Ministrarna ska dessutom godkänna koalitionens årsrapport och de regler som syftar till att göra koalitionens struktur mer permanent än tidigare.

Utöver finansministrarna deltar även vissa institutionella samarbetsparter i årsmötet. IMF företräds till exempel av verkställande direktören Kristalina Georgieva och OECD av generalsekreterare Angel Gurria. Koalitionens rådgivare och ordföranden för Grantham Research Institute och London School of Economics professor Lord Nicholas Stern deltar också i mötet.

Finansministrarnas klimatkoalition strävar efter att integrera klimatförändringen i planeringen av den ekonomiska politiken och finansieringslösningarna. Koalitionen grundades i april 2019 i Washington på Finlands initiativ. Koalitionen har över 50 medlemsländer som förbundit sig till de så kallade Helsingforsprinciperna.

Ytterligare information:
Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Riikka Pakarinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 029 5530 533, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Finanspolitiken Matti Vanhanen