Skip to content
Media

Youth Dialogue i Ständerhuset den 27 oktober 2015
Unga diskuterar med OECD-ländernas förvaltningsministrar om hur ungas röst kunde höras bättre i det globala beslutsfattandet

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2015 11.50
Pressmeddelande

Internationella Youth Forum som ordnas i Finland i samband med OECD:s förvaltningsministermöte kulminerar tisdagen den 27 oktober 2015 i en diskussionstillställning i Ständerhuset. Unga mellan 15 och 25 år av olika nationaliteter diskuterar med sex ministrar från olika länder. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen är ordförande för såväl Youth Dialogue som förvaltningsministermötet nästa dag. Vice generalsekreterare Mari Kiviniemi representerar OECD vid mötet.

Ungdomsdelegationer från Finland, Kanada, Tjeckien, Tyskland, Tunisien, Irland och Turkiet kommer att befinna sig i Ständerhuset. Finska delegationen har unga från Kuopio, Östra Lappland och huvudstadsregionen.

På tisdag förmiddag bekantar sig ungdomarna med den finländska förvaltningen under ett besök som ordnas av finansministeriet, ”Study Tour”. De bekantar sig även med varandra genom olika funktionella uppgifter, deltar i en lekfull Finland-frågesport och agerar som användarjury för en webbtjänst. 

Finländska skolelever framför under förmiddagen sina hälsningar till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen om Framtidens skola –funderingarna.

På eftermiddagen förflyttar sig ungdomarna till Ständerhuset där man ordnar fritt program efter OECD-presentationen, allt från fotboll och ett säckstolscafé till hantverk. Dagen kulminerar i diskussionen mellan unga och sex ministrar, dvs. ”Youth Dialogue” kl. 16-18.

Engageringen av unga i temana som behandlas vid förvaltningsministermöten inleddes på Finlands initiativ, och det genomfördes i tio länder. Man samlade ungas åsikter om bl.a. följande teman: hurdant är ett gott liv? hurdan är framtidens skola? Hur kunde de unga få sin röst hörd i beslutsfattandet?

Vid Youth Dialogue söker ministrarna och ungdomarna tillsammans gemensamma medel för uppnåendet av målsättningar och för jämnare fördelning av välfärden på global plan.  

På nätet

Youth Dialogue på finansministeriets webbplats


Youth Dialogue på OECD:s webbplats
http://www.oecd.org/governance/ministerial/Youth-Dialogue-Agenda.pdf
 

Ytterligare information:
Katju Holkeri, finansråd, tfn 02955  30087
Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955  30171

Anu Vehviläinen Avoin hallinto Finansministeriet Förvaltningspolitiken Ministeriet