OECD:n hallintoministerikokous

Youth Dialogue

Youth Dialogue.

Nuoret keskustelevat hallintoministerien kanssa Youth Dialoguessa 27.10. Säätytalolla

OECD on vahva avoimen hallinnon puolestapuhuja. Suomella on tavoitteena Avoin hallinto -hankkeessa edistää lasten ja nuorten osallisuutta päätöksenteon valmistelussa.

Hallintoministerikokouksen teema ei ole suoraan nuorten arkipäivästä. Suomen ideasta lähtenyt nuorten osallistaminen hallintoministerikokouksen teemoihin toteutettiin Youth Forumina kaikkiaan kymmenessä maassa.  Jäsenmaissa kerättiin vuoden aikana nuorten näkemyksiä samoihin kysymyksiin. Nuorten näkemyksistä on tuotettu yhteenvedot maittain ja nämä lopputuotokset tuodaan osaksi hallintoministerien kokousagendaa.

Kansainvälinen Youth Forum huipentuu tiistaina 27.10.2015 Youth  Dialogue -keskustelutilaisuuteen Säätytalolla. Eri maista tulevat 15- 25 -vuotiaat nuoret keskustelevat kuuden eri maan ministerin kanssa ja tuovat omista maistaan nuorten terveiset hallintoministerikokoukselle. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen on mukana Youth Dialoguessa. OECD:sta tilaisuudessa on apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi.

Youth Dialogue -tapahtumassa käydään yhteenvetotuloksien pohjalta keskustelua siitä, mitä pitäisi tehdä, että nuorilla olisi nykyistä paremmat vaikutusmahdollisuudet. Nuoret kokevat haasteelliseksi mahdollisuutensa vaikuttaa valtakunnalliseen päätöksentekoon ja globaalien ongelmien ratkaisuihin. Monet toivovatkin mm. äänestysikärajan laskemista.

Säätytalolla on nuorten delegaatiot Suomesta, Kanadasta, Tšekeistä, Saksasta, Tunisiasta, Irlannista ja Turkista. Nuoria on yhteensä noin 30. Suomen nuorten delegaatiossa on nuoria Kuopiosta, Itä-Lapista ja pääkaupunkiseudulta.

Study Tour

Nuoret tutustuvat tiistaina aamupäivällä suomalaiseen hallintoon valtiovarainministeriön järjestämällä vierailulla ”Study Tourilla”. Nuoret tutustuvat myös toisiinsa erilaisten toiminnallisten tehtävien avulla, osallistuvat leikkimieliseen Suomi-visaan, tekevät rintanappeja ja ovat käyttäjäraatina nettipalvelulle.

Suomalaiset koululaiset vievät aamupäivän aikana terveisensä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle Tulevaisuuden koulu -pohdinnoistaan.

Kansallisen nuorisofoorumin järjestivät Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Saksa, Slovenia, Suomi, Tšekki ja Turkki. Kukin maa keräsi nuorten näkemyksiä omalla tavallaan.

Nuoret kertoivat näkemyksensä eri teemoista.

Nuoret vastasivat seuraaviin kysymyksiin kirjallisesti, sähköisesti, videoin ja piirroksin.

- Millaista on hyvä elämä? Millainen on tulevaisuuden koulu?
- Miten nuorten ääntä voitaisiin kuulla paremmin päätöksenteossa?

- Miten hallinto kuuntelee nuorten oikeita tarpeita ja on aktiivisesti yhteydessä heihin?
- Kävelet Tulevaisuuden koulussa – millaiseksi kuvittelet sen?
- Kuvittele olevasi yksi ministereistä valmistautumassa konferenssiin. Mitä ideoita toisit ko-koukseen?
- Miten julkinen hallinto voi varmistaa, että kaikki saavat mahdollisuudet hyvään elämään? Millaiseksi kuvittelet tulevaisuuden julkisen sektorin?
- Millaista tukea tarvitaan nuorille, jotka eivät halua osallistua?
- Mikä saisi sinut osallistumaan nykyistä enemmän?
- Mitä ministerin pitäisi tehdä, jotta nuoret osallistuisivat nykyistä enemmän?
- Mitä pitäisi tehdä, että monenlaiset nuoret osallistuisivat, eivät vain ne, jotka jo valmiiksi haluavat ja osaavat osallistua?

 

OECD Public Governance Ministerial Meeting.