OECD:n hallintoministerikokous

Mari Kiviniemi: Tavoitteena avoimempi, innovatiivisempi ja osallistavampi julkinen hallinto

Mari Kiviniemi.

OECD:n hallintoministerikokous lähestyy. On ollut hienoa huomata, että kiinnostus osallistua tapahtumaan on ollut varsin kovaa. Edustettuina tulee olemaan yli 40 maata ja yli 30 ministeriä. OECD-maiden lisäksi mukaan on tulossa järjestön jäsenyyttä hakeneista maista Liettua ja Costa Rica sekä muista kumppanimaista mm. Kiina.

Kiinnostus kokousta kohtaan kertoo siitä, että julkinen hallinto on keskeinen kehittämisen kohde kaikkialla maailmassa. Kokemuksia halutaan vaihtaa toisten maiden kanssa ja ennen kaikkea oppia niiltä, jotka ovat toimivan julkisen hallinnon edelläkavijöitä. Suomella onkin tässä suhteessa paljon annettavaa. Suomen toimiminen kokouksen puheenjohtajana on varmasti osaltaan lisännyt kiinnostusta tapahtumaa kohtaan. Isäntämaata arvostetaan hallintopolitiikan kehittämisen saralla.

Osallistava kasvu OECD:n agendalla

Paitsi jäsenmaissa myös OECD:ssä odotukset kokouksen suhteen ovat korkealla. Kokouksessa pohditaan hallintopolitiikan näkökulmasta osallistavaa kasvua, joka on järjestössämme tehdyn työn pohjalta jalostunut keskeiseksi teemaksi ja suositukseksemme. Talouden pitää kasvaa, mutta talouskasvu ei ole itseisarvo vaan ensisijassa keino lisätä ihmisten hyvinvointia ja osallistumista yhteiskunnan toimintaan.

Päättäjien on mielestämme syytä tavoitella sellaista kasvua, jonka hedelmät jakautuvat kaikkialle yhteiskuntaan. Tämä on entistä tärkeämpää nyt, kun monet maat kamppailevat edelleen talouskriisin jälkimainingeissa. Talouskasvu ei ole lähtenyt kaikkialla vielä kunnolla käyntiin. Lama on lisäksi jättänyt monille maille ikävän perinnön korkean työttömyyden ja kasvavan eriarvoistumisen muodossa. Samaan aikaan myös muut globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos ja pakolaiskriisi kuormittavat julkista hallintoa.

Suomi hallinnon kehittämisen etujoukoissa

Julkinen hallinto ja palvelut ovat avainasemassa osallistavan kasvun aikaansaamisessa. Kansalaisille on pystyttävä tarjoamaan mahdollisuus rakentaa haluamaansa tulevaisuutta ja hallinnon on oltava aikaisempaa avoimempaa, läpinäkyvämpää ja innovatiivisempaa. Kommunikaation muun yhteiskunnan kanssa pitää toimia molempiin suuntiin ja sääntelyn on oltava laadukasta.
 
Suomi on esimerkillisellä tavalla luomassa uudenlaisia tapoja toimia, sillä julkisen sektorin innovatiivisuus ja järkevä sääntely ovat hallituksen ohjelmassa keskeisellä sijalla. Se, että toimintatapojen uudistaminen digitalisaation, kokeilujen ja normien purkamisen avulla on asetettu yhdeksi hallituksen strategisista tavoitteista vastaa suoraan hallinnon kehittämisen haasteisiin.

Suomen toimiminen puheenjohtajamaana tarjoaakin erinomaiset lähtökohdat kokouksen keskeisen tavoitteen saavuttamiselle. Pyrkimyksenä on keskustelujen kautta hahmottaa yhteistä visiota julkisen hallinnon tulevaisuudesta. Edessä on siis mielenkiintoinen ja tuloksiin tähtäävä kokous. Lisäksi henkilökohtaisesti on erittäin mukavaa tulla kokoustamaan Suomeen ja tavata samalla entisiä työtovereita paitsi valtiovarainministeriöstä myös muualta valtionhallinnosta sekä tietenkin osallistujia ympäri maailmaa.

Mari Kiviniemi

OECD:n apulaispääsihteeri

OECD Public Governance Ministerial Meeting.