Skip to content
Government and ministries Media

Hallitus kannattaa Euroopan valuuttarahaston perustamista mutta ei ehdotettua toteutustapaa

Valtiovarainministeriö
15.2.2018 13.40
Uutinen

Hallitus suhtautuu myönteisesti Euroopan valuuttarahaston perustamiseen mutta ei kannata komission ehdottamaa tapaa toteuttaa uudistus. Hallitus tukee myös finanssipoliittisen sopimuksen tuomista osaksi EU:n lainsäädäntöä mutta ei komission ehdottamalla tavalla.

EU:n komissio antoi 6. joulukuuta ehdotuksen talous- ja rahaliiton (EMU) kehittämisestä. Komissio ehdotti muun muassa, että Euroopan vakausmekanismi (EVM) muutettaisiin Euroopan valuuttarahastoksi.

Euroalueen valtiot perustivat Euroopan vakausmekanismin vuonna 2012 keskinäisellä sopimuksella. EVM on kansainvälinen rahoituslaitos, jonka tehtävänä on edesauttaa rahoitusvakauden, julkisen talouden kestävyyden ja kansantalouden kasvuedellytysten palautumista, jos taloudellinen kriisi uhkaa jotakin euromaata.

Komission ehdotuksen mukaan Euroopan valuuttarahaston oikeudellinen asema vastaisi EU-virastoa.

Sijoittajanvastuuta kehitettävä

Hallitus suhtautuu myönteisesti Euroopan vakausmekanismin kehittämiseen ja muuttamiseen Euroopan valuuttarahastoksi. Hallitus ei kuitenkaan kannata komission asetusehdotuksen hyväksymistä. EVM:ää tulee sen sijaan kehittää nykyisen hallitustenvälisen sopimuksen pohjalta.

Suomi voi tukea sitä, että pankkiunionin kriisinratkaisurahaston pysyvä varautumisjärjestely perustettaisiin Euroopan vakausmekanismin tai Euroopan valuuttarahaston yhteyteen. Varautumisjärjestelyn tarkoituksena on turvata kriisinratkaisun rahoitus, jos yhteiseen rahastoon kerätyt varat eivät riitä.

Hallitus pitää kiinni siitä, että Euroopan valuuttarahasto päättäisi rahoitustuesta ja varautumisjärjestelyn käytöstä yksimielisesti. Näin turvattaisiin eduskunnan budjettivalta.

Hallitus katsoo, että rahoitustukea voidaan myöntää vain, jos lainanottajan velkakestävyys on ensin varmistettu – tarvittaessa sijoittajavastuuta hyödyntäen.

Taloussääntöjä tarkasteltava kokonaisuutena

Komissio antoi samalla ehdotuksen direktiiviksi, joka toisi finanssipoliittisen sopimuksen osaksi EU:n lainsäädäntöä. Sopimus täydentää unionin taloussääntöjä.

Hallitus kannattaa finanssipoliittisen sopimuksen tuomista osaksi EU:n lainsäädäntöä, mutta komission direktiiviehdotus poikkeaa finanssipoliittisesta sopimuksesta.

Hallitus katsoo, että EU:n taloussääntöjä tulee tarkastella ensisijaisesti kokonaisuutena. Samalla pitää varmistaa sääntöjen johdonmukaisuus ja yhteensopivuus. Direktiiviehdotus ei tue tätä lähestymistapaa. Myös muut jäsenmaat ovat suhtautuneet kielteisesti komission ehdotukseen.

Hallitus lähetti asioista eduskunnalle U-kirjelmät torstaina 15. helmikuuta. U-kirjelmää käytetään EU-asioissa silloin, kun on kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta. Kirjelmät julkaistaan Päätökset-sivulla.

Komission tiedote talous- ja rahaliiton syventämisestä (6.12.)
Hallitus: Pankkiunionin viimeistely vaatii riskien vähentämistä (uutinen 10.11.)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen (Euroopan valuuttarahasto), puh. 02955 30224, seppo.tanninen(at)vm.fi

Budjettineuvos Niko Ijäs (finanssipoliittinen sopimus), puh. 02955 30170, niko.ijas(at)vm.fi