Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen understöder inrättandet av Europeiska valutafonden men inte det föreslagna genomföringssättet

Finansministeriet
15.2.2018 13.40
Nyhet

Regeringen förhåller sig positivt till grundandet av Europeiska valutafonden men understöder inte kommissionens förslag om hur reformen borde genomföras. Regeringen understöder även införlivandet av finanspakten i EU-lagstiftningen, men inte på det sätt som kommissionen föreslår.

EU-kommissionen utfärdade den 6 december ett förslag om utveckling av ekonomiska och monetära unionen (EMU). Kommissionen föreslog bland annat att Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) skulle omvandlas till Europeiska valutafonden.

Euroländerna inrättade Europeiska stabilitetsmekanismen år 2012 genom ett ömsesidigt avtal. ESM är en internationell finansiell institution vars uppgift är att främja återställandet av finansiell stabilitet, hållbara offentliga finanser och samhällsekonomins tillväxtförutsättningar då något euroland hotas av en ekonomisk kris.

Europeiska valutafondens rättsliga ställning skulle enligt kommissionens förslag motsvara en EU-myndighet.

Placeraransvaret bör utvecklas

Regeringen förhåller sig positivt till utvecklandet av Europeiska valutamekanismen och omvandlingen av den till Europeiska valutafonden. Regeringen understöder emellertid inte godkännandet av kommissionens förslag. ESM bör däremot utvecklas utifrån det nuvarande mellanstatliga avtalet.

Finland kan understöda det att ett bestående beredskapsarrangemang som ingår i bankunionens resolutionsfond inrättas i anslutning till Europeiska stabilitetsmekanismen eller Europeiska valutafonden. Syftet med beredskapsarrangemanget är att säkerställa finansieringen av resolutionen i ett läge där medlen som insamlats i en gemensam fond inte räcker till.

Regeringen håller fast vid att Europeiska valutafonden fattar enhälliga beslut om finansiellt stöd och om användningen av beredskapsarrangemanget. På så sätt säkerställs riksdagens budgetmakt.

Finansiellt stöd kan enligt regeringen beviljas endast om låntagarens skuldtålighet först säkerställts – vid behov så att placeraransvaret utnyttjas.

Ekonomistadgan bör betraktas som en helhet

Kommissionen utfärdade samtidigt ett direktivförslag som skulle införliva avtalet i EU-lagstiftningen. Avtalet kompletterar unionens ekonomistadga.

Regeringen understöder införlivandet av finanspolitiska avtalet i EU-lagstiftningen, men kommissionens förslag avviker från det finanspolitiska avtalet.

EU:s ekonomistadga borde enligt regeringen primärt betraktas som en helhet. Samtidigt bör man se till att reglerna är konsekventa och förenliga. Direktivförslaget stöder inte dessa principer. Andra medlemsländer är också skeptiska till kommissionens förslag.

Regeringen översände torsdagen den 15 februari U-skrivelser om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet. Regeringens skrivelse publiceras på beslutssidan.

Kommissionens pressmeddelande om utvecklandet av EMU (6.12.)
Regeringen: Fullbordandet av bankunionen kräver minskning av risker (nyhet 10.11.)

Ytterligare information:

Seppo Tanninen lagstiftningsråd (Europeiska valutafonden), tfn 02955 30224, seppo.tanninen(at)vm.fi

Niko Ijäs, budgetråd (finanspolitiska avtalet), tfn 02955 30170, niko.ijas(at)vm.fi