Skip to content
Media

Rakennusalan suhdanneryhmä
Rakentamisen korkeasuhdanne huipussaan, ensi vuonna kasvu hidastuu

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 26.9.2017 10.35
Uutinen

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi 26.9. julkaistussa raportissaan koko rakentamisen tuotannon kasvavan kuluvana vuonna 3–6 prosentin ja ensi vuonna 0–3 prosentin vauhtia. Raksu arvioi, että vuonna 2017 aletaan rakentaa noin 40 000 uutta asuntoa, mikä on poikkeuksellisen paljon. Ensi vuonna uusia asuntoja aletaan rakentaa muutama tuhat vähemmän, Raksu ennustaa.

Suomen taloudessa ja rakentamisessa on hyvä suhdannetilanne. Erityisesti kerrostalorakentaminen on vilkasta. Jonkin asteista hidastumista rakentamisessa on kuitenkin näköpiirissä, kun myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrä kääntyi huhti-kesäkuussa laskuun vuoden takaiseen verrattuna. Tähän vaikutti erityisesti teollisuusrakentamisen lupien väheneminen.

Muu kuin asuinrakentaminen hidastuu vuonna 2017. Teollisuusrakentamisen voimistuessa uudelleen loppuvuotta 2018 kohti rakennusaloituksien määrä ja volyymi kääntyvät nousuun. Kuluttajien rooli kasvaa ja sijoittajien rooli pienenee uusien vapaarahoitteisten omistusasuntojen markkinoilla. Julkisen sektorin rakennushankkeet ovat olleet viime vuosina merkittävässä roolissa. Nyt niiden odotetaan vähenevän.

Asuntojen korjaamistarve kasvaa edelleen, koska rakennuskannan ikärakenne edellyttää korvausinvestointeja. Raksu arvioi korjausrakentamisen kasvavan 2 prosenttia kuluvana ja ensi vuonna. Maa- ja vesirakentaminen on lisääntynyt voimakkaasti kahden vuoden ajan, mutta kasvu vaikuttaisi hidastuvan 1–2 prosenttiin.

Rakentaminen on vilkasta Suomen kasvuseuduilla. Koko maassa tilanne ei ole yhtä hyvä. Ripeä rakennustuotanto nostaa tuotantopanosten hintoja sekä näkyy rakennushankkeiden kokonaiskustannusten kohoamisena. Rakennusalalla työskentelevien määrän kasvun odotetaan hidastuvan loppuvuoden aikana.

Rakentaminen 2017–2018

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Sari Sontag, puh. 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi