Hoppa till innehåll
Media

Konjunkturgruppen för byggbranschen
Högkonjunkturen inom byggandet på sin topp, tillväxten avtar nästa år

finansministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2017 10.35
Nyhet

Konjunkturgruppen för byggbranschen (Raksu) uppskattade i sin rapport av den 26 september 2017 att byggproduktionen ökar i sin helhet med 3–6 procent i år och 0–3 procent nästa år. År 2017 inleds enligt Raksus uppskattning ca 40 000 nya bostadsbyggen, vilket är en exceptionellt stor siffra. Nästa år beräknas antalet minska med några tusen.

Konjunkturläget är gott inom den finländska ekonomin och byggandet. Höghusbyggandet är särskilt livligt. Viss avmattning kan dock redan skönjas, eftersom antalet beviljade bygglov i kubikmeter minskade under april-juni jämfört med fjolåret. Orsaken var framför allt minskningen av byggloven inom industribyggandet.

Övrigt byggande än bostadsbyggandet avtar 2017. Eftersom industribyggandet återhämtar sig mot slutet av 2018 kommer antalet och volymen av nya byggprojekt att öka. Konsumenternas roll blir viktigare och placerarnas roll minskar på marknaden för nya fritt finansierade ägarbostäder. Byggprojekten inom den offentliga sektorn har spelat en viktig roll under de senaste åren. Nu beräknas de minska.

Renoveringsbehovet ökar ytterligare eftersom byggnadsbeståndets ålder förutsätter reinvesteringar. Reparationsbyggandet ökar enligt Raksus uppskattning med 2 procent i år och nästa år. Mark- och vattenbyggnaden har ökat kraftigt i två års tid, men tillväxten ser ut att avmattas till 1–2 procent.

Byggandet är livligt i tillväxtregionerna i Finland. Det övergripande läget i hela landet är inte lika positivt. Den kraftiga bostadsproduktionen höjer priset på produktionsinsatser, vilket återspeglar sig i en höjning av de sammanlagda kostnaderna för byggprojekten. Ökningen av antalet anställda inom byggbranschen beräknas också avta mot slutet av året. 

Byggandet 2017–2018 (på finska)

Ytterligare information:

Sari Sontag, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi