Raksu, syksy: Rakentaminen 2017 - 2018

Rakennusalan suhdanneryhmän raportti

Rakentamisen korkeasuhdanne huipussa, ensi vuonna kasvu hidastuu

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi koko rakentamisen tuotannon kasvavan kuluvana vuonna 3 - 6 prosentin ja ensi vuonna 0 - 3 prosentin vauhtia. Raksun ennuste koko vuoden 2017 asuntoaloituksille on poikkeuksellisen korkea, noin 40 000 asuntoa. Ensi vuonna asuntoaloituksia arvioidaan olevan muutama tuhat kuluvaa vuotta vähemmän.

Suomen taloudessa ja rakentamisessa on hyvä suhdannetilanne. Erityisesti kerrostalorakentaminen on vilkasta. Jonkin asteista jäähdyttelyä on kuitenkin näköpiirissä, kun talonrakentamisen lupakuutioiden määrä kääntyi huhti-kesäkuussa laskuun vuodentakaiseen verrattuna. Tähän vaikutti erityisesti teollisuusrakentamisen lupien väheneminen.

Muu kuin asuinrakentaminen hidastuu vähitellen, kunnes teollisuusrakentaminen voimistuu uudelleen ja nostaa loppuvuotta 2018. Kuluttajien rooli nousee ja sijoittajien rooli laskee uusien vapaarahoitteisten omistusasuntojen markkinoilla. Julkisen sektorin rakennushankkeet ovat olleet viime vuosina merkittävässä roolissa. Nyt niiden odotetaan vähenevän.

Asuntojen korjaamistarve kasvaa edelleen, koska rakennuskannan ikärakenne edellyttää korvausinvestointeja. Raksu arvioi korjausrakentamisen kasvavan 2 % tänä ja ensi vuonna. Maa- ja vesirakentaminen on lisääntynyt voimakkaasti kahden vuoden ajan, mutta nyt kasvu vaikuttaisi hidastuvan 1-2 prosenttiin.

Rakentaminen on vilkasta Suomen kasvuseuduilla. Koko maassa tilanne ei ole yhtä hyvä. Ripeä rakennustuotanto nostaa tuotantopanosten hintoja sekä näkyy rakennushankkeiden kokonaiskustannusten kallistumisena. Rakennusalan työllisten määrän kasvun odotetaan hidastuvan loppuvuoden aikana.


Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Sontag Sari, puh. 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi