Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
EU-rådet godkände landspecifika rekommendationer

Finansministeriet
13.7.2018 12.19
Nyhet

EU:s finansministrar godkände fredagen den 13 juli de landspecifika rekommendationerna för Finland och de övriga EU-länderna. Finansminister Petteri Orpo representerade Finland vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin).

Rekommendationerna ingår i åtgärderna under den europeiska planeringsterminen, som är en årscykel för samordning av medlemsländernas ekonomiska politik och finanspolitik.

Rådet rekommenderar Finland att 2018 och 2019 vidta följande åtgärder:

  • Uppnå det medelfristiga budgetmålet under 2019, med beaktande av tillåtna avvikelser i samband med genomförandet av strukturreformerna, för vilka en tillfällig avvikelse har beviljats. Se till att förvaltningsreformen antas och genomförs, för att åstadkomma mer kostnadseffektiva social- och hälsovårdstjänster som alla har tillgång till.
  • Förbättra incitamenten att ta ett arbete och säkerställa ändamålsenliga och välintegrerade tjänster för arbetslösa och personer utanför arbetskraften.
  • Intensifiera övervakningen av hushållens skuldsättning, bl.a. genom att inrätta ett kreditregistersystem.

”Europeiska kommissionen rekommenderade redan i fjol att beslutsfattandet och genomförandet av social- och hälsovårdsreformen bör fattas i rätt tid, och rekommendationen för i år är mycket liknande. Regeringen har fattat flera beslut som förbättrar incitamenten att ta emot arbete, aktiveringsmodellen är ett av dem. Arbets- och näringsbyråernas personalresurser och sysselsättningsanslag utökades dessutom i samband med budgetmanglingen i våras. När det gäller kommissionens rekommendation om kreditregistersystemet bör det noteras att justitieministeriet inlett en utredning om inrättandet av ett positivt kreditregister”, säger finansminister Petteri Orpo.

Rådets pressmeddelande (på engelska)

Den europeiska planeringsterminen

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, finansråd, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av konstellationerna i Europeiska unionens råd. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.