Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen understöder målet att fokusera EU:s medelsanvändning på tillväxt och sysselsättning

Finansministeriet
7.10.2016 9.56 | Publicerad på svenska 7.10.2016 kl. 10.06
Nyhet

Regeringen vill att EU-budgeten under de närmaste åren i allt större mån skulle fokusera på främjandet av tillväxt, sysselsättning och investeringar. Migrationen och flyktingkrisen kräver också målmedvetna åtgärder.

EU-kommissionen utgav den 14 september en halvtidsöversyn av unionens fleråriga budgetram för åren 2014–2020. Kommissionen föreslog tilläggsfinansiering i syfte att främja skapandet av arbetsplatser, investeringar och tillväxt, samt för att ingripa i migrationen och de grundläggande orsakerna till den.

Regeringen understöder i princip kommissionens riktlinjer för de nya finansieringsåtgärderna. Då tilläggsfinansiering föreslås ska man emellertid alltid först utreda om den nuvarande finansieringen kan omallokeras. Dessutom bör man se till att helhetsnivån för budgetramen inte höjs.

Budgeten får inte växa

Regeringen förhåller sig i princip positivt till kommissionens mål om att öka flexibiliteten så att EU ska kunna svara mot oförutsedda utmaningar, såsom massmigrationen. Det är dock viktigt att en ökning av flexibiliteten inte medför krav om ytterligare finansiering för medlemsländerna, och att budgeten inte tillåts växa.

Det är viktigt att EU effektiviserar medelsanvändningen. Samtidigt bör man förenkla förfaranden och minska på den administrativa belastningen utan att äventyra den sakenliga användningen av medlen. Regeringen understöder i princip kommissionens förslag om att förenkla regler och att betona effektivitet.

Regeringen tog ställning till frågan vid EU-ministerutskottet fredagen den 7 oktober.

Kommissionens pressmeddelande om halvtidsöversynen (14.9.)

Förfrågningar:

Seija Kivinen, budgetråd, tfn 02955 30236, seija.kivinen(at)vm.fi

Vesa Kulmala, specialsakkunnig, tfn 02955 30548, vesa.kulmala(at)vm.fi